CHỦ ĐỀ

CÁC SỐ THỜI SỰ THẦN HỌC ĐÃ PHÁT HÀNH


TỪ 1994 – 2010 :
CHỦ BIÊN :
NHÓM VINH SƠN PHẠM HIẾU LIÊM 

BỘ CŨ (46 số)

Số 1    Những đường hướng mới – thần học Tín lý – tháng 8/1994
Số 2    Thần học Luân lý – Thông điệp Veritatis Plendor – tháng 11/1994
Số 3    Học thuyết thánh Tôma Aquinô – tháng 2/1995
Sô 4    Thần học Tu đức 1 : Linh đạo – tháng 4/1996
Số 5    Thần học Tu đức 2 : Cầu nguyện – tháng 8/1996
Số 6    Mầu nhiệm Thiên Chúa – tháng 11/1996
Số 7    Thần học về Đức Kitô – tháng 3/1997
Số 8    Thần học về Đời sống Tận hiến – tháng 6/1997
Số 9    Thần học về Đời sống Hôn nhân – tháng 9/1997
Số 10  Đại kết – tháng 12/ 1997

Số 11  Con người – Nhân linh ư vạn vật – tháng 3/1998
Số 12  Học thuyết Xã hội của Giáo hội – tháng 6/1998
Số 13  Thần học về các Tôn giáo – tháng 9/1998
Số 14  Thần học Mục vụ - tháng 12/1998
Số 15  Luân lý Sinh học – tháng 3/1999
Số 16  Kitô luận – tháng 6/1999
Số 17  Thần học Căn bản – tháng 9/1999
Số 18  Thần học về Truyền giáo – tháng 12/1999
Số 19  Đời sống Kitô giáo – tháng 3/2000
Số 20  Lectio Divina – tháng 6/2000

Số 21  Đối thoại Liên tôn – tháng 9/2000
Số 22  Mừng 2000 năm Chúa Giáng Sinh – tháng 12/2000
Số 23  Đối thoại và Chân lý – tháng 3/2001
Số 24  Thần học về Nhập môn Kinh Thánh – tháng 6/2001
Số 25& 26  Mạc Khải – tháng 12/2001
Số 27  Thần học về Ảnh thánh (Icon) – tháng 3/2002
Số 29  Giáo hội Chúa Kitô – tháng 9/2002
Số 30  Ơn cứu độ nơi Người chan chứa – tháng 12/2002

Số 31  Đau khổ, một thách đố – tháng 3/2003
Số 32  Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình – tháng 6/2003
Số 33  Ba lời khuyên Phúc Âm – tháng 9/2003
Số 34  Phong trào New Age, một hiện tượng – tháng 12/2003
Số 35  Những nẻo đường Tâm linh Châu Á – tháng 3/2004
Số 41  Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày – tháng 9/2005
Số 44  Tạo dựng và Tiến hoá – tháng 6/2006
Số 45  Quyền bính – tháng 9/2006
Số 46  Toàn cầu hoá – tháng 12/2006

BỘ MỚI (10 số)

Năm thứ 15
Số 1   Đức Giêsu thành Nadarét – tháng 1/2008
Số 2   Giáo dục Kitô giáo – tháng 3/2008
Số 3   Tin Mừng sự sống – tháng 6/2008
Số 4   Lời Chúa – tháng 9/2008
Số 5   Hồng ân Nhập thể - tháng 12/2008

Năm thứ 16
Số 1   Giáo dục Kitô giáo trong gia đình – tháng 3/2009
Số 2   Thế giới tiến hoá hay sáng tạo – tháng 6/2009
Số 3   Chân lý giải thoát – tháng 9/2009
Số 4   …và Thiên Chúa đã làm Người – tháng 12/2009

Năm thứ 17
Số 1   Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ – tháng 3/2010


TỪ 2011 đến nay
CHỦ BIÊN :
TRUNG TÂM HỌC VẤN ĐA MINH

Số 54   Các nguồn mạch thần học – tháng 11/2011 (*)
Số 55   Fides quaerens dialogum – tháng 1/2012
Số 56   Caritas quaerens intellectum – tháng 5/2012
Số 57   Ơn gọi Linh mục và Tu sĩ – tháng 8/2012

Số 58   Năm Đức tin – tháng 11/2012
Số 59  Thông truyền Đức tin – tháng 2/2013
Số 60  Đức tin và những vấn đề xã hội – tháng 5/2013
Số 61  Đức tin và Luân lý – tháng 8/2013

Số 62  Đức tin và tín ngưỡng  – tháng 11/2013
Số 63  Thần học Đại kết – tháng 2/2014
Số 64  Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân  – tháng 5/2014
Số 65  Giáo hội học & Thánh mẫu học – tháng 8/2014

Số 66  Đời sống Thánh hiến – tháng 11/2014
Số 67  Con người – tháng 02/2015
Số 68  Khoa học tôn giáo – tháng 05/2015
Số 69  Hy vọng – tháng 08/2015

Số 70  Phục vụ Lời Chúa – tháng 11/2015
Số 71  Lòng Chúa thương xót – tháng 02/2016
Số 72  Thần học lịch sử & Lịch sử thần học – tháng 05/2016
Số 73  Mỹ đạo – tháng 08/2016

Số 74 Thế giới di động  – tháng 11/2016
Số 75 Cánh chung – tháng 02/2017
Số 76 Thánh Linh – tháng 05/2017
Số 77 Loan báo Tin Mừng cho ASEAN – tháng 08/2017

Số 78 Truyền thống Kitô Giáo của Nước Nga – tháng 11/2017
Số 79 Phẩm giá phụ nữ – tháng 02/2018
Số 80 Tuổi trẻ – tháng 05/2018
Số 81 Chiến tranh và Hoà bình – tháng 8/2018

Số 82 Chứng nhân – tháng 11/2018
Số 83 Tâm lý học tôn giáo – tháng 02/2019
Số 84 Giải thích Kinh Thánh – tháng 05/2019
Số 85 Triết học Công giáo – tháng 08/2019

Số 86 Thần học truyền giáo – tháng 11/2019
Số 87 Thần học chính trị – tháng 02/2020
Số 88 Thần học tự nhiên – tháng 05/2020
Số 89 Các giáo mẫu – tháng 08/2020

Số 90 Thần học Thập giá – tháng 11/2020
Số 91 Tình cha và Tình anh – tháng 02/2021
Số 92 Bác ái xã hội – tháng 05/2021
Số 93 Khuôn mẫu thánh thiện – tháng 08/2021

Số 94 Tự do và giải phóng – tháng 11/2021
Số 95 Tình ca – tháng 02/2022
Số 96 Các sách Giáo huấn – tháng 05/2022
Số 97 Ngôn sứ – tháng 08/2022

Số 98 Các tôn giáo mới – tháng 11/2022
Số 99 Bộ Giáo luật 1983 : 40 năm sau – tháng 02/2023
Số 100 Thần học Phục sinh – tháng 05/2023
Số 101 Linh đạo thánh Tôma – tháng 08/2023

Số 102 Thần bí Kitô giáo – tháng 11/2023
Số 103 Đào tạo linh mục và tu sĩ – tháng 02/2024
Số 104 Bí tích Thêm sức – tháng 05/2024
Số 105 Thần học truyền thông – tháng 08/2024

(*) Ban biên tập đã đã có sự nhầm lẫn. Đáng lẽ phải tiếp tục với số thứ tự 57