MỤC VỤ - GIÁO LUẬT


Thời sự Thần học - Số 14
Thần học Mục vụ

Thời sự Thần học - Số 18, tháng 12/1999
Thần học Truyền giáo

Thời sự Thần học - Số 21, tháng 9/2000
Đối thoại liên tôn