GIỚI THIỆU

Liên lạc đăng ký :

Thầy Giuse Nguyễn Phú Quý, O.P.
90 Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Gò Vấp, Tp. HCM
🕾/Zalo 036 544 2504
Email: [email protected]

GIỚI THIỆU THỜI SỰ THẦN HỌC

Quý độc giả thân mến, 

Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tình hình đất nước biến chuyển với chính sách mở cửa và việc thông tin cũng dễ dàng hơn. Nắm bắt cơ hội này, một số anh em Đa Minh đang hoạt động trong công tác giảng dạy đã cho ra đời Thời sự Thần học, với mục đích giúp cho sinh viên có thể tiếp cận với những vấn đề thần học mang tính chất quốc tế và thời sự. Số đầu tiên phát hành vào tháng 8 năm 1994, gồm 104 trang, chủ yếu đề cập đến những biến chuyển thần học sau công đồng Vatican II về các phương diện tín lý, luân lý và hội nhập văn hoá. Nhóm chủ biên lấy tên là Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm. Kể từ số đầu tiên cho đến năm 2010, Tạp chí ấn hành thông thường mỗi năm 4 số và có một giai đoạn ngắn nghỉ sabatical.

Bắt đầu từ tháng 11/2011, Thời sự Thần học trở thành tạp chí của Trung Tâm Học Vấn Đa Minh. Gắn liền với một Trung tâm đào tạo chính thức của Hội thánh, "Thời sự Thần học" tiếp tục sứ mạng đạo tạo thần học cho sinh viên, đồng thời là diễn dàn để các giáo sư công bố những công trình nghiên cứu có tính cách chuyên môn. Ngoài ra, các sinh viên cũng được khuyến khích góp phần suy tư của mình, hoặc ít là chuyển ngữ những bài viết thần học có giá trị. Thông thường ở số báo cuối niên học, chúng tôi sẽ thông báo chủ đề cho các số "Thời sự Thần học" của niên học tới. Quý giáo sư và sinh viên có thể theo dõi để gửi bài theo chủ đề phù hợp chuyên môn của mình. Chúng tôi cũng hy vọng các sinh viên tìm thấy được nhiều ích lợi từ "Thời sự Thần học" để bổ sung kiến thức thánh khoa, trước hết là cho việc làm bài, và xa hơn, cho việc thực hành mục vụ và sứ vụ trong tương lai.

Với bốn số đầu tiên kể từ khi chuyển giao đơn vị chủ quản (số 54 đến 57), chất lượng của tạp chí được nâng lên; và điều này cũng đồng nghĩa "Thời sự Thần học" kén độc giả hơn. Kể từ số 58, chúng tôi thay đổi hình thức trình bày để độc giả cảm thấy bớt khô khan khi tiếp cận với những vấn đề thần học. Dĩ nhiên, giá bán cũng sẽ có một phần tăng thêm. Số trang cũng sẽ tuỳ vào chủ đề, giao động từ 200 đến 220 trang.

Song song với hình thức báo in, hiện nay chúng tôi đã tạo trên mạng điện tử một trang Thời sự Thần học. Nội dung các số tạp chí đã ấn hành sẽ lần lượt được đưa lên trang này. Các bài viết được sắp xếp theo chủ đề và định dạng PDF cũng sẽ được đính kèm để tiện cho việc ghi chú tham chiếu. Hy vọng hình thức phổ biến "Thời sự Thần học" theo cách này mang lại cho quý vị nhiều lợi ích trong việc nghiên cứu thánh khoa.