MỤC LỤC "THỜI SỰ THẦN HỌC" THEO TÁC GIẢ

Xem thêmChủ đề các số Thời sự Thần học

Aguti, Andrea

Triết học các Tôn giáo: những khuôn mẫu chính, số 68, tr. 40-69.

Ahern, Barnabas M.

Thần học thập giá trong lịch sử giáo hội, số 90, tr. 35-54.

Ales Bello, Angela

Kitô giáo và cuộc giải phóng phụ nữ, số 79, tr. 47-84.

Álvarez Gómez, Jesús, C.M.F

Lịch sử Giáo hội: sử học hay Thần học?, số 72, tr. 58-76 .

An Phong

Hướng đến một nền thần học Kitô giáo về tiến hóa, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 70-82.

Nhập thể, nhập thế, nhập tâm, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 47-56.

Ancona, Giovanni

Thần học Kitô giáo và thuyết luân hồi, số 75, tr. 142-155.

Anh Điệp

Giới trẻ Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa, số 46, tr. 93-106.

Anh Phương

Ảnh thánh Icon, số 27, tr. 58-59.

Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ, số 30, tr. 70-80.

Lịch sử hôn nhân công giáo, số 32, tr. 54-70.

Từ mầu nhiệm tội nguyên tổ đến mầu nhiệm nhập thể, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 41-46.

Aparicio Valls, Carmen

Phụ nữ trong các văn kiện của huấn quyền sau Công đồng, số 67, tr. 100-132.

Artola, Atonio Maria

Những đóng góp của Công đồng Va-ti-ca-nô II về ơn Linh hứng Kinh Thánh, số 24, tr. 71-99.

Avila Blanco, Antonio

Trưởng thành nhân bản, trưởng thành Kitô hữu, số 83, tr. 78- 100.

Aykara, Thomas, C.M.I

Hội nhập văn hóa trong đời tu và trong việc đào tạo, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 90-109.

Azpiroz Costa, Carlos Alfonso, O.P

Thần học về các hình thái lịch sử của đời Thánh Hiến, số 66, tr. 37-46.

Bạch Thành Duy, O.P

Những nhà huyền bí giữa thời đại phát triển Kinh viện, số 89, tr. 154-199.

Baggio, Fabio

Thần học về di dân, số 43, tr. 49-78.

Barrajón, Pedro, L.C

Ý nghĩa của lịch sử theo Kitô giáo: hy vọng và tình yêu lân tuất, số 72, tr. 37-57.

Battistella, Graziano

Vấn đề nhân quyền của người di cư, số 43, tr. 28-48.

Battocchio, Riccardo

Đời sống vĩnh cửu trong Kinh Thánh và truyền thống, số 75, tr. 156-175.

Baum, Gregory

Hai điểm truy vấn: Hội nhập văn hóa và tính cách đa văn hóa, số 8, tr. 81-90.

Beltrán Cely, William Mauricio

Xã hội học Tôn giáo: nhìn lại hành trình, số 68, tr. 93-118.

Benoit, Pierre

Thánh Tô-ma và Ơn Linh Hứng Thánh Kinh, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 72-90.

Bertone, Tarcisio

Nhân quyền trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, số 60, tr. 88-114.

Bevans, Stephen

Lịch sử truyền giáo, số 86, tr. 31-63.

Bình An

Thần học về ơn linh hứng trải qua lịch sử, số 24, tr. 32-38.

Bình Hòa

Những biến chuyển thần học sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 5-9.

Thần học giải phóng, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 10-14.

Những thay đổi của thần học luân lý từ Công Đồng Va-ti-ca-nô II, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 15-20.

Những phương pháp tìm hiểu Kinh Thánh, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 21-26.

Kitô giáo có một nền luân lý riêng không?, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 6-11.

Lương tâm là gì?, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 26 -28.

Lịch sử thần học luân lý, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 46-55.

Những vấn đề chính của thần học luân lý chung quanh thông điệp Veritatis Splendor, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 72-76.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong lịch sử Giáo Hội, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 91-97.

Tu đức học là gì?, số 4 (Tháng 04/1996), tr. 7-17.

Ý nghĩa của lòng tin vào Thiên Chúa tạo dựng và những vấn đề hiện đại, số 6, tr. 19-33.

Thần học về Chúa Thánh Thần, số 6, tr. 55-88.

Thần học Kinh thánh về Thập giá, số 7, tr. 32-43.

Thần học về đời sống tận hiến, số 8, tr. 7-25.

Những chặng đường tiến triển của Thần học về Hôn nhân, số 9, tr. 7-16.

Tuyên xưng Đức tin Đại kết, số 10, tr. 18-57.

Con người, một huyền nhiệm, số 11, tr. 63-72.

Trong lãnh vực Kinh tế, số 12, tr. 27-41.

Kitô giáo với các tôn giáo, số 13, tr. 7-26.

Lịch sử của mối tương quan giữa Kitô giáo với các tôn giáo, số 13, tr. 50-74.

Thần học mục vụ, số 14, tr. 7-22.

Khoa luân lý sinh học, số 15, tr. 7-12.

Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là con người, số 16, tr. 26-39.

Thần học căn bản, số 17, tr. 5-15.

Hoạt động truyền giáo theo Thông điệp Redemptoris Missio, số 18, tr. 17-26.

Tội lỗi và ơn thánh, số 19, tr. 19-33.

Những vấn đề thần học nhập môn Kinh Thánh, số 24, tr. 7-22.

Những phương pháp tìm hiểu Kinh Thánh, số 24, tr. 66-70.

Mạc khải và việc nhập thể, số 25&26, tr. 7-14.

Đức Kitô trong Thần học luân lý, số 61, tr. 91-115.

Các Công Đồng trong lịch sử Giáo hội, số 62, tr. 177-206.

Lịch sử những cuộc phân ly và hợp nhất, số 63, tr. 23-45.

Các Giáo hội Đông phương, số 63, tr. 75-117.

Thông điệp Ecclesiam Suam của chân phước Phaolô VI, số 65, tr. 11-29.

Đời sống ẩn sĩ: Vài nét về lịch sử, quy chế dành cho các ẩn sĩ của Giáo phận Tarragona, Tây Ban Nha, số 66, tr. 114-133.

Những đường hướng khảo cứu về con người: các ngành khoa học nhân văn, các môn nhân học, số 67, tr. 11-30.

Lịch sử các ngày Đại Hội giới trẻ quốc tế, số 80, tr. 156-176.

Blanco, Pablo

Thần học của Joseph Ratzinger: Những tư tưởng chủ đạo, số 54, tr. 96-134.

Blume, Michael A, S.V.D

Di dân và giáo huấn xã hội của Giáo hội, số 74, tr. 57-79.

Bộ Giáo dục Công giáo

Những định hướng cho việc sử dụng các chuyên môn về Tâm lý học, số 83, tr. 166-190.

Boiteau, Marie Nicole

Bí tích Thánh Thể, khảo luận cuối cùng của thánh Tôma Aquinô, số 40, tr. 26-31.

Brox, Nobert

Tạo một thiên đường từ trái đất, số 29, tr. 34-45.

Bruguès, Jean-Louis, O.P

Công Đồng Vaticanô II và vấn đề giáo dục, số 59, tr. 46-68.

Bùi Gia Minh

Từ tư tưởng của học giả Nguyễn Trường Tộ đến hội nhập Tin mừng vào Văn hóa Việt Nam, số 36, tr. 75-84.

Gia đình, trụ cột của văn minh và tình yêu, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 12-17.

Bùi Minh Đức

Tình yêu và hôn nhân trong Thánh kinh, số 32, tr. 7-26.

Bùi Thiện

Linh đạo của các ẩn sĩ sa mạc, số 37, tr. 89-103.

Gia đình con đường hy vọng, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 7-11.

Tạo dựng và tiến hóa tư tưởng của cha Biển Đức XVI, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 7-17.

Bùi Thiện Thảo

Hoạt động của Giáo hội Công giáo trong chiến tranh thế giới thứ nhất, số 81, tr. 75-96.

Đức thánh cha Biển Đức XV: người kiến tạo hoà bình, số 81, tr. 143-161.

Bùi Văn Đọc

FABC và việc loan báo Tin Mừng tại châu Á, số 61, tr. 171-186.

Bùi Văn Nam Sơn

Triết học trong xã hội đang biến đổi, số 78, tr. 191-201.

Bullón Hernández, José

Năm đức tin và giáo lý xã hội của Giáo hội, số 60, tr. 56-87.

Bulst, Werner

Mạc khải và đức tin, số 25&26, tr. 15-24.

Burger, Maria

Những phụ nữ được xếp chung với các Giáo phụ, số 89, tr. 134- 153.

Cahill, Lisa Sowle

Truyền thống Kitô giáo về chiến tranh chính nghĩa, số 31, tr. 96-109.

Calabro, Raffaele

Các hoa trái của Thánh Linh, số 76, tr. 87-106.

Campos Flórez, Luis Augusto

Triết học với đức tin: Những bài học lịch sử, số 85, tr. 91-108.

Cantalamessa, Raniero, O.F.M Cap

Thần học Đông phương và Thần học Tây phương, số 72, tr. 110-162.

Cao Chu Vũ, O.P

Đức Giêsu trong truyền thống tôn sư trọng đạo, số 2 (Tháng 03/2008), tr. 49-58.

Một bé thơ chào đời niềm vui hay nghiệp chướng, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 89-96.

Lời nhập cuộc vào lịch sử loài người, số 4 (Tháng 09/2008), tr. 12-27.

Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và người phàm được đổi mới, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 40-50.

Vũ trụ và sự sống ẩn tàng Đấng siêu nhiên, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 27-37.

Công bằng và tình liên đới, số 3 (Tháng 09/2009), tr. 68-75.

Những vấn đề luân lý hiện nay theo Thông điệp ánh rạng ngời chân lý, số 61, tr. 45-72.

Casas Ramírez, Juan Alberto

Thiên Chúa ngươi ở đâu? Vài tiền đề cho suy tư Thần học về lịch sử vào đầu thế kỷ XXI, số 72, tr. 13-36.

Castellano Cervera, Jesús, O.C.D

Cánh chung và phụng vụ, số 69, tr. 109-141.

Catholic Medical Association (CMA)

Niềm hy vọng cho người đồng tính luyến ái, số 61, tr. 130-141.

Cavalli, Alessandro

Tuổi trẻ dưới cái nhìn lịch sử văn hóa, số 80, tr. 13-35.

Cencini, Amedeo

Những giá trị và lý tưởng cuộc đời, số 83, tr. 118-139.

Charamsa, Krzysztof

Đức Maria: Dấu chỉ của hy vọng, số 69, tr. 142-172.

Chiavacci, Enrico

Luật tự nhiên - Thần học luân lý, số 88, tr. 58-98.

Chuecas, Ignacio

Những đường hướng nghiên cứu Cựu Ước hiện nay, số 70, tr. 58-76.

Chung Trần

Sách giáo lý Công giáo với việc giải thích Kinh Thánh, số 24, tr. 23-31.

Corrales, Enrique Castillo

Giáo huấn của Hội thánh về chính trị, số 87, tr. 160-184.

Crepaldi, Giampaolo

Vấn đề môi trường trong giáo huấn xã hội của Giáo hội, số 69, tr. 191-201.

Đăng Sơn Vô Trú

Từ Vô Ngã đến Tánh Không, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 148-152.

Darmaatmadja, Julius

Một cách thế mới để Giáo hội luôn hiện diện tại Á châu, số 18, tr. 65-74.

Đạt-lai Lạt-ma XIV

Thực tập “từ bi” trong đạo Phật, số 71, tr. 189-214.

De Foucauld, Charles

Để ở với chúng con luôn mãi, số 41, tr. 7-15.

De la Fuente, Eloy Bueno

Giáo hội học trải qua lịch sử, số 65, tr. 30-53.

De Lubac, Henri

Thánh Thể và Hội Thánh, số 41, tr. 39-64.

De Virgilio, Giuseppe

Kinh Thánh và luân lý: Một dự án thông diễn, số 84, tr. 166-195.

Del Rio Martin, Juan

Văn hóa hòa bình, số 81, tr. 162-189.

Dermience, Alice

Thần học Phụ nữ và Thần học Nữ quyền, số 79, tr. 138-158.

Di Bernado, Flavio

Huyền nhiệm cuộc thương khó, số 90, tr. 139-190.

Di Menna, Renato

Mục vụ sức khỏe: lịch sử, những ý tưởng, những lãnh vực, số 56, tr. 88-117.

Đinh Đức Huỳnh, S.S.S

Hiện tượng di dân, số 74, tr. 13-40.

Thần học về di dân, số 74, tr. 41-56.

Đinh Thị Sáng, O.P

Những biến chuyển trong Thần học Chúa Ba Ngôi sau Công đồng Vaticanô II, số 54, tr. 135-158.

Vương quốc Thiên Chúa và Giáo hội trong cuộc tranh luận thần học thế kỷ XX, số 56, tr. 118-149.

Đức tin và các tín biểu: sự tiến triển và vai trò của các tín biểu trong các thế kỷ đầu, số 58, tr. 75-100.

Thần học về các Thiên Thần, số 64, tr. 66-103.

Chúa Ba Ngôi và Giáo hội, số 65, tr. 54-92.

Đinh Trí Dũng

Đối chiếu thời gian theo triết học và văn hóa với thời gian theo cánh chung luận Kitô giáo, số 75, tr. 68-93.

Đinh Vịnh

Thần học về Logos theo các giáo phụ, số 44, tr. 89-108.

Đỗ Cao Cương

Cần một đối thoại ngôn sứ cho những vấn đề truyền giáo hôm nay, số 86, tr. 105- 129.

Đỗ Huy

Thánh Thể là Một Bữa Tiệc, số 39, tr. 5-15.

Đỗ Mạnh Cường

Phương thức học tập ở Đại học, số 72, tr. 190-206.

Đỗ Trung Thành

Bưa cơm gia đình Việt Nam, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 128-136.

Donahe, John R.

Nền tảng Tân Ước của linh đạo linh mục, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 129-142.

DPG

Lịch sử mục vụ giới trẻ, số 80, tr. 111-138.

Drum, Walter

Mầu nhiệm nhập thể, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 76-111.

D'souza, Leobard

Diễn văn của Đức cha Leobard D’souza, Tổng Giám mục Nagpur, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 86-89.

Đức Anh

Giới thiệu Thông điệp Veritatis Splendor, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 62-71.

Dương Ngọc Dũng

Vấn tính về chân lý trong tư tưởng Martin Heidegger, số 82, tr. 153-204.

Duy Phạm

Hiệu quả cứu độ của sự phục sinh, số 1 (Tháng 01/2008), tr. 105-118.

Echavarría, Martín F.

Tâm lý học và tâm linh, số 83, tr. 46-77.

Esquerda Bifet, Juan

Tiến trình đào tạo linh mục: những khuôn mẫu Thần học và lịch sử, số 57, tr. 5-33.

Esteve I Sera, Antoni

Hoạt động bác ái của Hội thánh qua các thời đại, số 56, tr. 36-56.

Ferraro, Giuseppe, S.J

Linh đạo giáo phận của linh mục hay linh đạo của linh mục Giáo phận, số 57, tr. 69-97.

Ferrer, Juan Miguel

Nhìn lại 50 năm Hiến chế Sacrosanctum Concilium, số 64, tr. 11-28.

Fuchs, Gotthard

Tác vụ văn hóa, số 4 (Tháng 04/1996), tr. 88-105.

Gajewski, Pawel Andrzej

Martin Luther và Triết học, số 85, tr. 191-211.

Galli, Carlos María

Mục vụ đô thị, số 67, tr. 133-162.

Galot, Jean, S.J

Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria trong phạm vi ân sủng, số 28, tr. 53-58.

García Guillén, Domingo

Khuôn mặt hy vọng: Thông điệp Spe Salvi của Đức Bênêđictô XVI trong bối cảnh Thần học hiện đại, số 69, tr. 36-62.

García Paredes, José Cristo Rey, C.M.F

Vâng phục vì Nước Trời, số 33, tr. 6-30.

Đức Khó nghèo vì Nước Trời, số 33, tr. 31-74.

Sống độc thân khiết tịnh vì Nước Trời, số 33, tr. 75-104.

Garirino, Manuel

Thần học về thập giá trong phụng vụ Tây Phương, số 90, tr. 55-85.

Geffré, Claude, O.P

Lời Chúa, các tôn giáo và văn hóa thế giới, số 23, tr. 25-52.

Ghiberti, Giuseppe

Dân tộc do thái và sách Thánh của họ trong Kinh Thánh Kitô giáo, số 84, tr. 140-165.

Ginés, Pablo J.

Chiến tranh Tôn giáo, số 81, tr. 64-74.

Gioan Phaolô II

Tính Thời sự của học thuyết Thánh Tô-ma, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 39-51.

Thánh linh mục Gioan Maria Vianney, gưỡng mẫu các linh mục, số 3 (Tháng 09/2009), tr. 76-91.

Gioan XXIII

Bài giảng của Đức thánh cha Gioan XXIII nhân lễ tuyên phong Martinô de Porres lên bậc hiển thánh, số 56, tr. 7-11.

Goergen, Donald J., O.P

Đối thoại và Chân Lý, số 23, tr. 7-24.

Gomez, Felipe

Hai ngàn năm sứ vụ truyền giáo của Giáo hội tại Á châu, số 86, tr. 130-152.

Gourgues, Michel

Sự tiến triển của thần học thánh giá trong Tân Ước, số 90, tr. 13-34.

Grangette, Jean, O.P

Bài suy niệm trước bức ảnh Chúa Ba Ngôi, số 27, tr. 21-24.

Guevara Llaguno, Miren Junkal

Lịch sử ủy ban Giáo hoàng về Thánh Kinh, số 84, tr. 59-79.

Guilbert, Pierre

Đức Giê su có thực sự là con người không?, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 63-68.

Gutierrez, Gustavo, O.P

Từ niềm tin vào Đức Kitô đến việc lựa chọn người nghèo, số 56, tr. 57-74.

Hà Đình Tuấn

Đi tìm quyền sống và quyền được tôn trọng của người nhiễm HIV, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 118-127.

Sức mạnh Lời Chúa với người trẻ hôm nay, số 4 (Tháng 09/2008), tr. 86- 92.

Hà Văn Minh

Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu tỏ trong phụng vụ, số 71, tr. 71-95.

Hamburg, Gary

Đường tâm linh của Toltoy, số 78, tr. 152-190.

Hanh Thông

Nghệ thuật thánh, nghệ thuật trong phụng vụ, số 27, tr. 7-19.

HĐ Giáo hoàng về Mục vụ cho Di dân

Những hướng dẫn mục vụ du lịch, số 74, tr. 80-132.

Hành hương trong năm toàn xá, số 74, tr. 133-181.

Hellwig, Monika

Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế và Con Thiên Chúa, số 30, tr. 33-56.

Hernando, Ferdinad T.

Khi đau khổ gõ cửa nhà bạn, số 31, tr. 47-53.

Herranz, Julian

Giáo luật để làm chi?, số 59, tr. 131-154.

Hồ Thị Quyết, MTG Khiết Tâm

Dòng Mến Thánh Giá: Đôi nét về nguồn gốc và phát triển, số 66, tr. 87-113.

Hòa Bình

Thần học về sự tạo dựng, số 44, tr. 54-78.

Hoa Trang

Đạo lý về chiếc cầu theo thánh Catarina Siena, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 79-84.

Đặc sủng, hồng ân và hoa trái của Thánh Thần, số 6, tr. 89-106.

Bất tử hay Phục sinh, số 7, tr. 55-75.

Thần học mục vụ về Hôn nhân, số 9, tr. 23-33.

Những vấn đề chung quanh thập giá và cuộc Phục sinh của Đức Kitô, số 16, tr. 40-51.

Kinh Thánh và việc cầu nguyện, số 24, tr. 61-65.

Hoài Sơn

Tương quan gia đình trẻ khởi đầu lao lung, số 2 (Tháng 03/2008), tr. 101-108.

Hoan Ca

Thần học về con người, số 11, tr. 35-45.

Hoàng Anh, O.P

Thử tìm một đường hướng giáo dục Kitô giáo cho người trẻ trong thời đại hôm nay, số 2 (Tháng 03/2008), tr. 76-87.

Sống sự thật theo gương Chúa Giêsu, số 3 (Tháng 09/2009), tr. 38-45.

Thánh Giuse trong biến cố giáng sinh, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 68-75.

Hoàng Thiên

Ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài trên văn hóa Việt Nam, số 1 (Tháng 03/2010), tr. 108-138.

Hoàng Văn

Thánh Tê-rê-xa A-vi-la với sự cầu nguyện, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 60-66.

Tìm Hiểu vài hình thức Tôn Thờ Thánh Thể Ngoài Thánh lễ, số 39, tr. 25-31.

Hoàng Văn Hòa, O.P

Thánh Thể, Bữa ăn Hiệp Thông, số 40, tr. 5-16.

Di dân - “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, số 43, tr. 17- 27.

Từ lời ru của mẹ đến Lời hằng sống của Đức Kitô, số 44, tr. 79-88.

Duy nhất tính của "cái tôi" nơi Đức Kitô, số 1 (Tháng 01/2008), tr. 41-48.

Giáo dục Kitô giáo trong môi trường gia đình theo tinh thần Vaticanô II, số 2 (Tháng 03/2008), tr. 88-101.

Sự sống và nhân vị, một thách đố trong gia đình hiện nay, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 97-105.

Lời Chúa trong sứ vụ của các Kitô hữu, số 4 (Tháng 09/2008), tr. 72-85.

Việc nhập thể và sự tự do của Thiên Chúa, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 112-121.

Vai trò đích thực của chức linh mục trong hội thánh, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 147-157.

Hoàng Việt

Thần học về giáo dân tại THĐGM năm 1987, số 14, tr. 50-59.

Hội đồng Giáo hoàng Đặc trách về Văn hóa

Via Pulchritudinis: con đường ưu việt để loan báo Tin Mừng và đối thoại, số 73, tr. 130-182.

Hui Kim, Hyun

Thần học Nữ quyền Á châu, số 79, tr. 159-177.

Huy Công

Là linh mục tôi nhìn vào Đức Kitô, số 3 (Tháng 09/2009), tr. 101-108.

Huy Nghĩa, O.P

Lịch sử việc Tôn thờ Thánh Thể, số 39, tr. 32-46.

Huyền Thông

Những phương pháp tâm nguyện theo thánh Inhaxi-ô, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 33-38.

Introvigne, Massimo

Fundamentalism, số 68, tr. 160-183.

Irrazábal, Gustavo

Quan điểm của huấn quyền thời nay về hình phạt, số 71, tr. 135-188.

Giáo hội và chính quyền, số 87, tr. 98-118.

Jossa, Giorgio

Kinh Thánh với chính trị, số 87, tr. 61-97.

Jossua, Jean-Pierre

Thánh Thể, Mầu nhiệm cứu độ, số 38, tr. 55-81.

Kakkanattu, Joy Philip

Việc giải thích Kinh Thánh trong Hội thánh, số 70, tr. 32-57.

Karotemprel, Sebastian, S.D.B

Giáo hội với các dân tộc bản địa, số 77, tr. 131-153.

K'Bao

Giáo hội bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi, số 29, tr. 15-33.

Lý tưởng và số phận, số 3 (Tháng 09/2009), tr. 96-100.

Khoa Kin

Kitô luận theo thánh Thomas D’Aquin, số 16, tr. 58-65.


 

Kim Thao

Thần học về Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 27-31.

Những vấn đề Ki-tô học hiện đại, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 32-37.

Thần học về sự cứu độ, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 37-42.

Giáo Hội học sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 42-48.

Những đường hướng của Thánh Mẫu Học, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 48-53.

Thần học về các bí tích, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 53-58.

Cánh chung luận, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 58-64.

Nữ thần học, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 64-69.

Những đặc trưng của luân lý Ki-tô giáo, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 12-16.

Những quan điểm khác nhau về Lương Tâm trải qua lịch sử, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 29-34.

Sự lựa chọn căn bản, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 41-45.

Lương tâm và chân lý theo thông điệp Veritatis Splendor, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 77- 82.

Quan niệm về thần học luân lý theo Thánh Tô-ma, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 98-103.

Những phương pháp tâm nguyện, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 28-32.

Thần bí Kitô giáo và thần bí ngoài Kitô giáo, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 55-59.

Thần học về tạo dựng, số 6, tr. 7-18.

Những bức chân dung của Đức Kitô trải qua 20 thế kỷ, số 7, tr. 7-31.

Những vấn đề Kitô học hiện đại, số 16, tr. 32-37.

Nữ Thần học, số 17, tr. 40-49.

Giáo hội học sau Công đồng Vaticanô II, số 29, tr. 7-14.

Koch, Kurt

Tình hình đại kết hiện nay, số 63, tr. 163-189.

Koritansky, Peter

Triết học chính trị theo thánh Tôma Aquinô, số 87, tr. 119-159.

Krapiec, Mieczyslaw Albert, O.P

Hướng tới một nền nhân học toàn vẹn, số 67, tr. 54-84.

Küng, Hans

Vấn đề đau khổ trong chiều hướng đối thoại tôn giáo, số 31, tr. 64-84.

Lacroix, Michel và Ugeux, Bernard

Một số nhận định về New Age, số 34, tr. 66-72.

Laffitte, Jean

Thần học về thân xác của thánh Gioan Phaolô II, số 67, tr. 85-100.

Landes, Richard

Cánh chung luận trong lịch sử các Tôn giáo, số 75, tr. 13-33.

Lê Đức Thiện, O.P

Một số điểm cơ bản trong niềm tin Ấn giáo, số 62, tr. 11-38.

Lê Hoan

Các văn kiện về đời tu 1965-1996, số 8, tr. 49-79.

Lê Loan

Một suy tư về đặc sủng đời tu, số 76, tr. 148-172.

Lê Loan 

Nữ Tu ‘Miền Thượng’ Làm ‘Mẹ’, số 79, tr. 178-194.

Mater Ecclesia - Giáo hội là Mẹ, số 89, tr. 19-59.

Lê Minh Thông, O.P.

Phương pháp đọc Kinh thánh: đi tìm ý nghĩa câu chuyện, số 54, tr. 27-64.

“Tin vào ai”, “Tin vào điều gì” và “Tin” trong Tin Mừng Gio-an, số 58, tr. 45-74.

Lê Quang, Đỗ Minh

Suy nghĩ về công cuộc Tin Mừng hóa của Giáo hội trên quê hương Việt Nam, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 73-85.

Lê Thị Thanh Nga, C.N.D

Tu là một chọn lựa tự do, tu là cõi phúc dành cho ai dám chết, số 66, tr. 193-216..

Lê Văn Chính

Sự sống hồng ân Thiên Chúa ban tặng và trách nhiệm của con người, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 5-14.

Tản mạn về Lời Chúa trong sứ vụ của hội thánh và chân dung người sứ giả Lời Chúa, số 4 (Tháng 09/2008), tr. 104-131.

Một góc nhìn về hồng ân nhập thể, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 51-62.

Các thừa tác viên của lòng thương xót, cách riêng qua bí tích giao hoà, số 71, tr. 96-116.

Lê Văn La Vinh, O.P

Hội nhập Tin mừng vào văn hóa Việt Nam 1, số 36, tr. 45-61.

Thánh Thể, nguồn lương thực Thần linh, số 39, tr. 47-51.

Phải chăng có tục hóa thời kinh tế thị trường, số 42, tr. 48-55.

Lilly, Kottacka Chacko

Thần học về tử đạo trong giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II, số 54, tr. 187-219.

Lochet, L.

Lòng sùng kính Đức Maria và vấn đề đại kết, số 28, tr. 7-23.

López, Mª Teresa

Phụ nữ và bình đẳng trong nền văn hóa mới, số 60, tr. 137-161.

Lorusso, Lorenzo, O.P

Quyền lợi và nghĩa vụ của các Kitô hữu trong bộ Giáo luật, số 60, tr. 115-136.

Loss, Nicolò M.

Hòa bình theo Kinh Thánh, số 81, tr. 97- 113.

Lương Hồng Phong

Dấu ấn nhập thể trong tập Gitanjali của Tagore, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 6-19.

Lương Phong

Đau khổ, thân phận con người, số 31, tr. 7-27.

Lý Tùng Hiếu

Tôn giáo của cư dân nam bộ: cái nhìn tổng quan, số 64, tr. 187-211.

Maggioni, Corrado S.M.M

“Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và Phụng vụ”, số 64, tr. 104-139.

Magister, Sandro

Thượng hội đồng giám mục 2012: Những gì còn lại, số 59, tr. 194-207.

Mai Văn Điệp

Trình bày Lời Chúa cho người Việt hôm nay, số 4 (Tháng 09/2008), tr. 47-58.

Từ Thiên Chúa nhập thể đến con người nhập cuộc, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 9-19.

Mai Văn Hùng

Thử nhìn lại xu hướng thế tục hóa trong thời đại hôm nay, số 42, tr. 15-34.

Gia đình trong thời đại di dân, số 43, tr. 88-101.

Quyền bính trong đời sống, số 45, tr. 5-14.

Chúng ta đang ở đâu?, số 46, tr. 80-92.

Mạnh Khoa

Vài suy nghĩ về hội nhập văn hóa, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 70-73.

Mantovani, Mauro, S.D.B

Giáo hội và nghệ thuật: từ Công đồng Vaticanô II đến nay, số 73, tr. 111-129.

Marlés Romeu, Emili

Đức Kitô - Lời Thiên Chúa: từ Dei Verbum đến Verbum Domini, số 70, tr. 11-31.

Martin, Ralph

Một lễ ngũ tuần mới? Thần học Công giáo và “phép rửa trong Thánh Thần”, số 76, tr. 173-207.

Martinez, Julio L., S.J

Từ tự do tín ngưỡng đến Thần học tự do, số 68, tr. 119-159.

Martini, Carlos

Lectio Divina và đời sống thiêng liêng, số 20, tr. 23-34.

Mataji, Vandana

Hội nhập văn hóa trong đời tu và trong việc đào tạo, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 129-147.

Mazzotta, Guido

Sự thánh thiện và tiến trình phong thánh trong Giáo hội, số 82, tr. 110-133.

McCoo, Gerald

Truyền thống Thánh Tô-ma từ công đồng Va-ti-ca-nô II, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 52-71.

McMahon, Thomas

Những khía cạnh luân lý của quyền lực, số 45, tr. 54-75.

Menin, Mario

Lịch sử và các khuôn mẫu truyền giáo, số 70, tr. 135-166.

Midali, Mario, S.D.B

Thần học đời sống thánh hiến: những góc độ tiếp cận, số 67, tr. 163-189.

Minh Nhật

Việc tôn thờ nhân tính Đức Kitô, số 1 (Tháng 01/2008), tr. 33-40.

Minh Sơn, O.P

Con người trong dòng lịch sử tạo dựng và tiến hóa, số 44, tr. 5-53.

Quyền bính và Dân chủ trong Giáo hội, số 45, tr. 76-92.

Sự dữ, một vấn đề, số 1 (Tháng 03/2010), tr. 16-47.

Minh Thông

Tình thầy trò giữa An-bê-tô và Tô-ma, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 33-36.

Miquel, Pierre

Chúa là Cha! Chúa là Mẹ, số 37, tr. 5-67.

Moll, Hermut

Những vị thánh trong đời sống hôn nhân trải qua lịch sử Giáo hội, số 82, tr. 34-152.

Nam Giao

Ý thức về hạnh phúc trong hôn nhân, số 9, tr. 35-41.

Natanson, Jacque

Ngôn ngữ - Hiện sinh cộng đồng, số 29, tr. 58-71.

Ngân Giang, Gioan Phê Ny, O.P

Sư phạm của Thiên Chúa nền tảng giáo dục Kitô giáo, số 2 (Tháng 03/2008), tr. 1-16.

Lời là bánh cho dân Thiên Chúa, số 4 (Tháng 09/2008), tr. 57-71.

Sự tự hủy trong mầu nhiệm nhập thể, qua thư Philípphê 2,6-11, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 90-111.

Hôn nhân Kitô giáo và đòi hỏi của lời cam kết, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 24-37.

Từ chân lý mạc khải đến sứ vụ truyền giáo, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 7-16.

Tiến hóa sáng tạo và đức tin Công giáo, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 83-91.

Thiền và cầu nguyện: hướng đến một cuộc đối thoại tâm linh, số 64, tr. 140-186.

Đời tu Phật giáo nguyên thuỷ: Con đường giải thoát, số 66, tr. 166-193.

Những góc nhìn về “niềm hy vọng Kitô giáo” qua “Thần học hy vọng” của Moltmann và Thông điệp Spe Salvi của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, số 69, tr. 63-89.

Cái đẹp trong mạc khải Kitô giáo theo Hans Urs von Balthasar: từ siêu việt Thần học đến Figure của Kitô học “tự huỷ”, số 73, tr. 86-110.

Nguyễn Anh Tuấn

Cái nhìn của giáo hội về người đồng tính & hôn nhân đồng giới, số 61, tr. 116-129.

Nguyễn Bảo

Tự do và đam mê dục vọng, số 42, tr. 40- 47.

Nguyễn Đăng Trực, O.P

Chức linh mục cộng đồng của các tín hữu, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 143-149.

Chức linh mục thừa tác và lời khuyên phúc âm, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 160-165.

Chức linh mục anh em dòng giảng thuyết, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 166-174.

Nguyễn Đình Chiến

Các lạc thuyết về thiên tính của Đức Kitô trong ba thế kỷ đầu, số 1 (Tháng 01/2008), tr. 17-24.

Con người hay Thiên Chúa được đảm nhận nơi Đức Giêsu, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 69-71.

Một bí quyết hạnh phúc cho gia đình Kitô giáo, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 18-23.

Nguyễn Đình Vịnh, O.F.M

Mỹ học tại Việt Nam, số 73, tr. 183-221.

Nguyễn Đoàn Tân, O.F.M

Đức tin và phương pháp suy tư Thần học: Edward Schillebeeckx, số 59, tr. 69-89.

Nguyễn Đức Hòa, O.P

Giáo dục gia đình, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 49-66.

Nguyễn Dũng

Giáo dục hậu hôn nhân, câu chuyện của những người xây nhà, số 2 (Tháng 03/2008), tr. 109-128.

Nguyễn Hải Đăng, O.P

Đạo đức giáo dục trong tư tưởng nho giáo, số 2 (Tháng 03/2008), tr. 17-37.

Tin mừng sự sống, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 25-32.

Lòng kính ngưỡng sự sống trong bản sắc văn hóa Việt Nam, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 39-53.

Bản thể “Lời” trong sự đối chiếu với vũ trụ luận Đông Phương, số 4 (Tháng 09/2008), tr. 28-46.

Tánh Không Phật giáo, quan niệm "nhập thể" trong triết học phương Đông, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 72-89.

Nguyên lý hiếu đạo trong truyền thống gia đình Việt Nam, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 115-127.

“Tin” trong quan niệm giải thoát của Phật giáo, số 62, tr. 39-63.

Nguyễn Hữu Nghị, O.P

Tương quan giữa tự nhiên và ân sủng trong tư tưởng tôn sư Tô-ma, số 55, tr. 61-80.

Những nguyên tắc nền tảng của một nền nhân học chính trị trong tư tưởng tôn sư Tô-ma, số 56, tr. 150-179.

Giáo hội thánh thiện và vấn đề tội lỗi của các thành viên trong Giáo hội: Quan điểm của Jacques Maritain, số 57, tr. 134-162.

Mối tương quan giữa Triết học và Thần học theo Jacques Maritain và tôn sư Tôma, số 58, tr. 152-181.

Nguyễn Lan Hải

Mầu nhiệm sự sống, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 73-88.

Nguyễn Lộc Thọ, O.P

Chăm sóc sức khỏe và giảng thuyết, số 56, tr. 75-87.

Nguyễn Long Quân, O.P

Giới trẻ dưới góc nhìn của một số lý thuyết tâm lý học, số 80, tr. 36-80.

Lịch sử tâm lý học Tôn giáo, số 83, tr. 11-45.

Phụ nữ trong văn học Kitô giáo bốn thế kỷ đầu, số 89, tr. 72-112.

Nguyễn Quang Huy, O.P

Quyền lực và vinh quang trong đời tận hiến, số 44, tr. 130-144.

Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P

Lược sử Đông Nam Á, số 77, tr. 11-58.

Dostoyevsky và vấn nạn về Thiên Chúa, số 78, tr. 125-151.

Giới trẻ trong Kinh thánh, số 80, tr. 81-110.

Chứng tá trong Kinh Thánh, số 82, tr. 11-47.

Nguyễn Thái

Tương quan giữa Đức Kitô với những con đường cứu độ khác, số 21, tr. 41-60.

Nguyễn Thanh Phương

Thần học về các tôn giáo trong viễn tượng đa nguyên tôn gióa, số 21, tr. 61-69.

Nguyễn Tiến Dưng, A.A

Thần học các tôn giáo dưới lăng kính của Công Đồng Vaticanô II, số 62, tr. 89-127.

Nguyễn Trị An, O.P

Đặc sủng Thánh Linh theo Tân Ước và các văn kiện Hội Thánh, số 76, tr. 107-147.

Nguyễn Trọng Viễn, O.P

Văn hóa sự sống toàn diện, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 15-24.

Lời Chúa, lời ngỏ thân tình, số 4 (Tháng 09/2008), tr. 93-103.

Mầu nhiệm nhập thể tình yêu trao tặng bản thân của Thiên Chúa, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 20-29.

Gia đình Việt Nam trước những biến động của xã hội, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 107- 114.

Để sự thật trở nên đẹp, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 27-37.

Thử tìm trực giác căn bản trong cuộc đời và học thuyết của thánh Tôma, số 55, tr. 32-60.

Nguyễn Trường Tam, O.P

Những trường hợp tháo cởi dây hôn phối nhờ đặc ân đức tin, số 59, tr. 155-178.

Nguyễn Văn Am, S.D.B

Một vài ghi nhận về những đóng góp của Giáo hội tại Việt Nam về giáo dục, số 61, tr. 187-205.

Vài nét đặc trưng nơi diện mạo Đức Kitô theo Vaticanô II, số 63, tr. 190-218.

Công đồng Vatican II: sự thánh thiện Kitô hữu - thành tựu hay lên đường? Hồng ân và trách nhiệm, số 65, tr. 93-122.

Lòng thương xót của Thiên Chúa: từ Vatican II đến năm thánh lòng thương xót, số 71, tr. 45-70.

Nguyễn Văn Hải

Các mô hình giáo hội Á châu, số 54, tr. 159-186.

Fides Quaerens Dialogum: Các phương pháp thần học của Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á Châu, số 55, tr. 110-149.

Những suy tư về tương lai Thần học về người giáo dân của FABC, số 58, tr. 182-207.

Nguyễn Văn Hiền

Trình bày lòng thương xót của Thiên Chúa: Huấn giáo, số 71, tr. 117-131.

Nguyễn Văn Nhứt, O.P

Phong trào đại kết - Những chặng đường và thách đố, số 10, tr. 58-72.

Một lối vào cho Hội nhập Văn hóa, số 11, tr. 82-94.

Mục vụ cho người nghiện ma túy, số 14, tr. 33-42.

Vị trí Đức Kitô như trung gian duy nhất của ơn cứu độ trong xu hướng thần học đối thoại liên tôn, số 16, tr. 66-73.

Giảng sứ điệp hòa giải trong Chúa Kitô cho Văn hóa Việt Nam, số 59, tr. 90-105.

Nguyễn Văn Phương

Nhập thể gợi lên hình ảnh và thái độ cho việc hội nhập văn hóa, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 30-39.

Nhóm giảng viên ĐH Bonaventura

Tâm lý học mục vụ: Những khuynh hướng, số 83, tr. 101-117.

Nicoletti, Michele

Thần học chính trị trải qua lịch sử, số 87, tr. 19-39.

O'Callaghan, Paul

Chết và bất tử, số 75, tr. 94-114.

Oshida, Shigeto

Từ thiền đến Lời Chúa, số 56, tr. 224-251.

Ostrowski, Maciej

Hành hương và du lịch tôn giáo: thử tìm cách định nghĩa, số 74, tr. 182-195.

Paternoster, Renzo

Lịch sử hòa bình, số 81, tr. 114-142.

Perrella, Salvatore M., O.S.M

Thánh mẫu học từ Vaticanô II đến nay, số 65, tr. 123-150.

Perrin, J. M., O.P

Linh đạo theo Đức Maria, số 28, tr. 81-93.

Perrot, Charles

Những bữ tiệc Do thái giáo và Thánh Thể, số 40, tr. 39-58.

Pesch, Otto Hermann

Một đề nghị đơn giản dành cho người bắt đầu đọc Thánh Tô-ma, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 119-126.

Phạm Duy Khánh

Mục vụ cho người di dân - Một góc nhìn, số 43, tr. 79- 87.

Quyền bính trong đời sống, số 45, tr. 33- 53.

Khơi lại nguồn mạch trung tín, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 86-94.

Sống chiều kích nhập thể trong những điều bình thường, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 20-28.

Phải chăng lịch sử của tự do bắt đầu từ sự dữ?, số 1 (Tháng 03/2010), tr. 48-58.

Phạm Hoàng Dũng, O.P

Thần học luân lý sau Vatican II những công trường thi công, số 61, tr. 15-44.

Phạm Quang

Con người và đời sống cầu nguyện, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 7-14.

Phạm Thuý

Giáo huấn của Giáo hội về việc dạy Giáo lý: từ Công Đồng Vaticanô II đến nay, số 70, tr. 167-197.

Phan Anh

Học thuyết Xã hội của Giáo hội, số 12, tr. 7-26.

Phan Cường

Những chặng đường truyền giáo của Giáo hội, số 18, tr. 27-47.

Bài giảng trên núi, số 19, tr. 34-59.

Đạo ông bà, số 1 (Tháng 03/2010), tr. 81- 92.

Phan Tấn Thành, O.P

Có buộc phải giữ hết các mệnh lệnh luân lý của Tân Ước không?, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 17-22.

Học thuyết về lý lẽ cân xứng trong thần học luân lý, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 35-40.

Thần học tại Á Châu, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 84-89.

Thần học về con người theo các Giáo Phụ và Thánh Tô-ma, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 104-108.

Những linh đạo khác nhau dựa theo bậc sống, số 4 (Tháng 04/1996), tr. 68-86.

Thần học về các tôn giáo, số 13, tr. 75-95.

Hiến chương của các nhân viên y tế, số 15, tr. 13-28.

Tin mừng và văn hóa, số 37, tr. 121-144.

Thánh Tôma với Lễ Mình Thánh Chúa, số 39, tr. 16-24.

Thần học về niềm vui, số 44, tr. 109-129.

Tuyên xưng chân lý Kitô giáo trong một thế giới đa nguyên, theo quan điểm của đức Bênêđictô XVI, số 45, tr. 93-111.

Thần học về thập giá theo Kinh Thánh, thánh Phaolô và lịch sử, số 1 (Tháng 01/2008), tr. 75-90.

Lời Chúa có nghĩa là gì?, số 4 (Tháng 09/2008), tr. 7-11.

Thời sự Thần học - Thần học thời sự, số 54, tr. 5-26.

Luật tự nhiên và đối thoại văn hóa, số 55, tr. 81-109.

Caritas - Veritas, số 56, tr. 12-35.

Thần học đời tu trong vòng 50 năm qua, số 57, tr. 163-186.

Đức tin trong Thần học, số 58, tr. 11-44.

Catechesis - Catechismus Catechetica, số 59, tr. 11-45.

Mục vụ: Hoạt động và Thần học, số 59, tr. 106-130.

Giáo huấn xã hội của Giáo hội về chính trị, số 60, tr. 162-205.

Kinh Thánh và luân lý, số 61, tr. 73-90.

Giáo hội với những người vô thần, vô tín ngưỡng, số 62, tr. 128-156.

Hội Đồng Tứ Giáo, số 62, tr. 157-176.

Dẫn nhập các từ ngữ, số 63, tr. 11-22.

Các Giáo hội cải cách, số 63, tr. 118-162.

Satan trong Phụng vụ, số 64, tr. 29-65.

Hiện tượng tục hóa: quan điểm xã hội học và Thần học, số 65, tr. 151-178.

Nguồn gốc đời tu trì Kitô giáo tại Việt Nam, số 66, tr. 47-86.

Các giáo xứ: lịch sử và Thần học, số 67, tr. 163-189.

Dẫn nhập vào các khoa học Tôn giáo, số 68, tr. 13-39.

Hy vọng: Thánh Kinh và truyền thống Thần học, số 69, tr. 11-35.

Rao giảng Lời Chúa: Lịch sử và Thần học, số 70, tr. 104-134.

Lòng thương xót: Kinh Thánh và Thần học, số 71, tr. 11-44.

Giới thiệu Tông huấn niềm vui của tình yêu, số 72, tr. 163-189.

Cái đẹp trong lịch sử Triết học, số 73, tr. 7-34.

Xã hội học các dòng tu, số 74, tr. 196-221.

Cánh chung luận trải qua lịch sử Hội thánh, số 75, tr. 34-67.

Thần Khí luận: những viễn ảnh, số 76, tr. 12-54.

Giáo hội Nga trải qua lịch sử, số 78, tr. 13-42.

Các văn kiện Huấn quyền về phụ nữ, số 79, tr. 11-46.

Giới thiệu Tông huấn Gaudete et exsultate, số 80, tr. 191-207.

Chiến tranh và luân lý Kitô giáo, số 81, tr. 37-63.

Chứng tá và tử đạo, số 82, tr. 48- 78.

Tôn giáo và khoa học: Vài ghi nhận về lối tiếp cận, số 83, tr. 191-215.

Lịch sử việc giải thích Kinh Thánh, số 84, tr. 13-58.

Christus Vivit: Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng về tuổi trẻ, số 84, tr. 196-213.

Sự thành hình Triết học Kitô giáo, số 85, tr. 21-56.

Ý nghĩa các từ ngữ: Missio, Evangelizatio, Missiologia, số 86, tr. 11-30.

Vấn đề tự do tín ngưỡng theo dòng lịch sử, số 87, tr. 185-218.

Natura” trong lịch sử Triết học và Thần học, số 88, tr. 13-57.

Thập giá và mầu nhiệm cứu độ, số 90, tr. 86-138.

Phan Thị Thu Hiền

Cách thế xuất gia trong văn hoá Việt Nam: trường hợp xuất gia theo tư tưởng Phật giáo, số 68, tr. 198-222.

Phúc Nhạc

Những nét đặc trưng của luân lý Ki-tô giáo theo Sách Giáo Lý Công Giáo, số 2 (Tháng 11/1994), tr. 56-60.

Phương Anh

Tân Phúc Âm hóa, số 18, tr. 58-64.

Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ, số 1 (Tháng 03/2010), tr. 9-15.

Phương Nam

Thần học sinh thái, số 17, tr. 50-59.

Phúc Âm với các nền văn hóa, số 18, tr. 48-57.

Mầu nhiệm Giáng sinh, số 22, tr. 19-32.

Phương Tây

Thần học nhập thể theo thánh Gioan, số 22, tr. 13-18.

Quốc Quang

Giáo dục lương tâm giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo, số 2 (Tháng 03/2008), tr. 59-75.

Quốc Văn

Đối thoại và rao giảng Tin Mừng, số 23, tr. 53-61.

Những nỗi đau ngọt ngào, số 31, tr. 28-46.

Gia đình Việt Nam, mảnh đất phì nhiêu cho hạt giống Tin mừng, số 32, tr. 91-105.

Thánh Thể làm nên Giáo hội, số 38, tr. 7-19.

Từ bữa ăn thường ngày đến Bí tích Thánh Thể, số 38, tr. 30-54.

Sống bí tích Thánh Thể-với hành trình đức tin của Đức Maria, số 41, tr. 26-38.

Thần học về thuyết tiến hóa, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 38-44.

Radcliffe, Timothy, O.P

Hội nhập văn hóa, một khái niệm phong phú, số 1 (Tháng 08/1994), tr. 110-132.

Tìm kiếm chân lý, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 46-51.

Anh La-da-rô hãy bước ra khỏi mồ, số 1 (Tháng 03/2010), tr. 59-80.

Rahner, Hugo

Mẹ các tín hữu, số 28, tr. 59-80.

Ramos, Fernando

Nghiên cứu Kinh Thánh Tân Ước: toàn cảnh lịch sử và những hàm ý đối với thần học hệ thống, số 70, tr. 77-103.

Ratzinger, Joseph

Niềm vui của các linh mục được thánh hiến cho phần rỗi của thế giới, số 3 (Tháng 09/2009), tr. 92-95.

Thánh Tôma Aquinô: Giáo huấn của ĐGH Bênêđictô XVI vào buổi tiếp kiến chung thư tư hằng tuần tại quảng trường thánh Phêrô, số 55, tr. 7-31.

Vài quan điểm Thần học nổi bật của sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 58, tr. 127-151.

Đức Giêsu, người đẹp tuyệt trần?, số 73, tr. 52-60.

Rausch, Thomas P., S.J

Thế nào là linh mục trong Dòng Đa Minh?, số 57, tr. 98-119.

Ravasi, Gianfranco 

Kinh Thánh và những cuộc chiến của Thiên Chúa, số 81, tr. 11-36.

Reasoner, Mark

Giới thiệu khái quát văn kiện ơn linh hứng và chân lý của sách Thánh của ủy ban Giáo hoàng Kinh Thánh (2014), số 84, tr. 110-139.

Rehbein Pesce, Antonio

Martin Lutero trong sử học Công giáo và trong Giáo hội Công giáo hiện nay, số 75, tr. 156-199.

Reig Pla, Juan Antonio

Không có môi sinh luận nếu không có nhân luận tương xứng, số 69, tr. 173-190.

Retamal Fuente, Fernando

Công đồng Vaticanô II và lời kêu gọi mọi người nên thánh, số 82, tr. 79-109.

Rocca, Giancarlo

Những khuôn mẫu của đời sống Thánh Hiến trong ngàn năm thứ nhất, số 66, tr. 11-36.

Rovira Belloso, José M. A

Những quan điểm khác nhau về Thần học trải qua lịch sử Kitô giáo, số 72, tr. 77-109.

Ruiz Jurado, Manuel

Thánh Gioan Avila, Tiến sĩ Hội thánh, số 57, tr. 121-133.

Sala, Rossano, S.D.B

Mục vụ giới trẻ là gì?, số 80, tr. 139-155.

San José, Laia

Lịch sử phong trào nữ quyền, số 79, tr. 121-137.

Sanz de Diego, Rafael Maria, S.J 

Sự tiến triển của giáo huấn xã hội, số 60, tr. 35-55.

Scaiola, Donatella

Quyền lực và Phụ nữ: hai câu chuyện lịch sử, số 79, tr. 85-106.

Scanziani, Francesco

Nhân luận trong Hiến chế Gaudium et Spes, số 67, tr. 31-53.

Schillebeeckx, Edward, O.P

Hình ảnh Tin Mừng về Người Mẹ Đức Giêsu, số 28, tr. 24-52.

Schockenhoff, Eberhard

Đầu tiên là cừu, rồi đến con người chăng?, số 15, tr. 44-48.

Schultze, Bernhard

Thần học Nga, số 78, tr. 43-66.

Sesé, Javier

Các ân huệ Thánh Linh và con đường nên thánh, số 76, tr. 55-86.

Sherwin-White, A. N

Cuộc nhập thể đầu tiên của Kitô giáo, số 29, tr. 46-57.

Shorter, Aylward

Văn hóa và Tôn giáo, số 18, tr. 75-91.

Thay đổi văn hóa, số 20, tr. 72-88.

Thuật ngữ Kitô giáo trong hội nhập văn hóa, số 21, tr. 71-88.

Hội nhập văn hóa và ơn cứu độ, số 23, tr. 62-81.

Đức Giêsu và các nền văn hoá, số 25&26, tr. 109-129.

Hội nhập Văn hóa và những cuộc truyền giáo thời đầu, số 27, tr. 82-103.

Hội nhập Văn hoá và những cuộc truyền giáo thời hậu cải cách, số 29, tr. 83-100.

Truyền giáo và Văn hóa trong thế kỷ XIX, số 32, tr. 106-125.

Sim Johnston, George

Tìm hiểu thuyết tiến hóa, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 18-26.

Sisti, Adalberto, O.F.M

Kinh Thánh với cái đẹp, số 73, tr. 35-51.

Spadaro, Antonio, S.J

Thần học về truyền thông trên mạng, số 70, tr. 198-114.

Splidik, Tomas, S.J

Ký sự một người hành hương, số 78, tr. 90-124.

Stencel, Bozena

Thần học chính trị thế kỷ XX, số 87, tr. 40-60.

Stroky, Matej

Cái đẹp có phản ánh Thiên Chúa không?, số 73, tr. 52-85.

Tạ Văn Tịnh

Triết học Kinh Viện: Sự dung hòa giữa Đức Tin Và Lý Trí, số 85, tr. 57-90.

Tấn Anh

Kết luận về các phương pháp cầu nguyện, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 50-54.

Thần học về sự chết, số 6, tr. 109-131.

Những suy tư của các Giáo phụ và các nhà thần học về Thập giá, số 7, tr. 45- 54 .

Linh mục, người là ai?, số 8, tr. 26 - 48.

Cuộc tranh luận về tính cách Bí tích của Hôn nhân các kitô hữu, số 9, tr. 17-22.

Thần học Đại kết, số 10, tr. 5-27.

Vấn đề tự do tín ngưỡng theo dòng lịch sử, số 13, tr. 27-39.

Thần học mục vụ theo công đồng Vaticano II, số 14, tr. 23-32.

Giáo hội Công giáo với việc đại kết, số 63, tr. 46-74.

Năm mươi năm đối thoại liên tôn, số 65, tr. 179-199.

Tấn Cường

Trong lãnh vực Chính trị, số 12, tr. 42-58.

Tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng, số 13, tr. 40-49.

Mục vụ huấn giáo, số 14, tr. 43-48.

Tấn Hứa

Những phương pháp cầu nguyện trải qua lịch sử Kitô giáo, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 23-27.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, số 6, tr. 34-54.

Thần học về mặc khải, số 17, tr. 30-39.

Những vấn đề Thần học truyền giáo, số 18, tr. 7-16.

Tan Yun-Ka, Jonathan

Đức Giêsu, vị thánh chịu đóng đinh và phục sinh, số 55, tr. 150-186.

Tanzella-Nitti, Giuseppe

Cuốn sách thiên nhiên: lịch sử của một ẩn dụ nằm giữa Khoa học và Thần học, số 88, tr. 130-162.

Tất Trung, Minh Tuấn

Suy tư về văn kiện "Đức Giêsu Kitô, Đấng mang đến nguồn nước hằng sống", số 34, tr. 73-100.

Thái Dương

Những đóng góp của Khoa Giải thích Triết học cho việc giải thích Kinh thánh, số 31, tr. 85-95.

Thái Lam Hồng

Đối thoại trong viễn tượng đa nguyên tôn giáo: Văn hóa đối thoại, số 21, tr. 7-16.

Thái Sơn

Ngẫm nghĩ về cuộc Nhập thể Văn hóa của Giáo hội Việt Nam, số 10, tr. 94-104.

Thanh Bình

Phật giáo “gợi ý gì” cho niềm tin của bạn?, số 29, tr. 101-109.

Thanh Nhơn

Thái độ của giáo hội và một số thần học gia đối với thuyết tiến hóa, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 45-48.

Quan niệm cứu độ của Phật giáo và Kitô giáo, số 1 (Tháng 03/2010), tr. 93-107.

Thanh Phong

Người Kitô hữu nhập thế nhìn trong ánh sáng của mầu nhiệm Nhập Thể, số 1 (Tháng 01/2008), tr. 1-8.

Thành Phương

Cứu độ, cứu rỗi, cứu thế, số 30, tr. 7-14.

Thanh Trúc

Linh đạo Kitô giáo Việt Tộc, có hay không?, số 35, tr. 12-24.

Thanh Tuyền

Bàn luận về ý nghĩa khổ đau theo Quan Niệm của Victor E. Frankl, số 31, tr. 54-63.

Hôn nhân và gia đình theo quan điểm nhân chủng học và xã hội học, số 32, tr. 27-53.

Thảo Phương

Phương pháp cầu nguyện theo cha Luis de Granada và dòng Carmêlô, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 39-43.

Tillard, J. M. R

Giáo hội, tôi bộc của Chúa Cha và của nhân loại, số 29, tr. 72-81.

Toso, Mario

Tính thời sự của Thông điệp Pacem in terris, số 60, tr. 11-34.

Trần Bình

Tục hóa, còn đó những nỗi lo, số 42, tr. 7-14.

Con là Đá, số 45, tr. 15-32.

Môi trường giáo dục-Trăm mối tơ vò, số 2 (Tháng 03/2008), tr. 129-146.

Đâu là tương lai của gia đình Kitô hữu, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 38-48.

Trần Bình Tiên

Di dân - Dấu chỉ của thời đại, số 43, tr. 7-16.

Giáo hội và vấn đề phá thai, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 106-117.

Trần Huy, O.P

Mầu nhiệm tự hủy của Thiên Chúa để ban ơn Cứu độ, số 38, tr. 20-29.

Trần Kiều, O.P

Thánh lễ, phải chăng là một “nghi lễ”?, số 40, tr. 32-38.

Trần Kim Ngọc, O.P

Qùa tặng sự sống, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 33-38.

Sự sống và vấn đề dân số, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 54-66.

Thuyết tiến hóa trong thần học Kitô giáo, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 49-57.

Chức linh mục công giáo, một thách đố của thế giới hiện đại, số 2 (Tháng 06/2009), tr. 127-138.

Dửng dưng tôn giáo hay vô cảm với chân lý, số 3 (Tháng 09/2009), tr. 17-26.

Nền tảng cho sự phát triển toàn diện và bền vững, số 3 (Tháng 09/2009), tr. 52-67.

Phẩm giá con người trong mầu nhiệm nhập thể, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 29-34.

Trần Ngọc Thiện, O.P

“Đạo” () theo quan điểm Nho giáo, số 55, tr. 187-223.

“Tín ” trong tư tưởng Nho giáo, số 62, tr. 65-88.

Trần Như Ý Lan, C.N.D

Đức tin và luân lý sự sống, số 61, tr. 142-170.

Đức hy vọng: Sứ mạng của người Công giáo cho thế giới hôm nay, số 69, tr. 90-108.

Thực thi lòng thương xót, số 71, tr. 132-152.

Làm chết êm dịu và kinh nghiệm về cái chết trong bệnh viện, số 75, tr. 115-141.

Vài tản mạn suy tư về người trẻ Việt Nam ngày nay bước theo Đức Kitô: thách đố và đáp trả, số 80, tr. 177-190.

Trần Thái Hiệp

Kỹ thuật vẽ Icon, số 27, tr. 20.

Trần Trung - Nguyễn Trọng

Thánh Tô-ma: con người tri thức và thánh thiện, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 21-32.

Trần Trung Liêm, O.P

Anh chị em của Chúa Giêsu, số 36, tr. 85-104.

Trần Văn Thành, O.P

Các “luật” Vật lý, số 88, tr. 99-129.

Trần Văn Thơ

Thiên tính của Đức Giêsu theo Tin Mừng Nhất Lãm, số 1 (Tháng 01/2008), tr. 9-16.

Phái tính tình yêu và bi kịch, số 3 (Tháng 06/2008), tr. 67-72.

Trần Văn Việt, O.P

Cái thiêng và vấn đề hội nhập văn hóa ở Việt Nam, số 35, tr. 95-18.

Trần Vịnh

Toàn cầu hóa, số 46, tr. 5-79.

Trịnh Minh Phú, O.P

Tầm ảnh hưởng của người Hoa và viễn cảnh loan báo Tin Mừng cho cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á, số 77, tr. 76-108.

Trọng Nghĩa

Tiến triển của Thần học hôn nhân trong thế kỷ 20, số 32, tr. 71 - 90.

Trung Nguyễn

Cùng đọc qua văn kiện " Đức Giêsu Kitô, Đấng mang đến nguồn nước hằng sống", số 34, tr. 18-49.

Giới thiệu văn kiện Tòa thánh về "New Age", số 34, tr. 50-65.

Trường Ca

Việc giải thích Kinh Thánh trong Hội thánh, số 24, tr. 39-60.

Trương Nhã

Lectio Divina trong thừa tác vụ mục vụ, số 25&26, tr. 150-163.

Tsth

Thánh Tô-ma: con người và tác phẩm, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 9-20.

Bạn có biết?, số 3 (Tháng 02/1995), tr. 37-38.

Linh đạo qua dòng lịch sử, số 4 (Tháng 04/1996), tr. 41-67.

Cầu nguyện Kitô giáo, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 15-22.

Phương pháp tâm nguyện của các tác giả Pháp thế kỷ 17, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 44-49.

Thần học về cầu nguyện theo thánh Tê-rê-xa A-vi-la, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 67-72.

Những điểm nổi bật trong các tác phẩm của thánh Catarina Siena, số 5 (Tháng 08/1996), tr. 73-79.

Luật pháp và hôn nhân, số 9, tr. 42-66.

Giới thiệu: Thần học về con người, số 11, tr. 7-10.

Một lối nhìn thần học, số 17, tr. 60-69.

Luật tự nhiên, số 19, tr. 5-18.

Truyền thống đọc Lời Chúa - Lectio Divina trong Do thái giáo và Kitô giáo, số 20, tr. 7-22.

Các văn bản cho thấy Lectio Divina là quan trọng và đáng thực hành, số 20, tr. 35-39.

Lectio Divina - Tiếp cận Lời Chúa, số 20, tr. 40-63.

Một mẫu Lectio Divina: Khải huyền 20,7-10, số 20, tr. 64-70.

Ảnh thánh - Bài giảng dành cho cộng đoàn thánh Mác-cô, số 27, tr. 25-57.

Kinh Mân Côi, số 28, tr. 94-99.

Các Thượng Hội Đồng Giám mục, số 54, tr. 65-89.

Những văn kiện của uỷ ban Thần học quốc tế, số 54, tr. 90-95.

Đào tạo linh mục trong các Dòng tu, số 57, tr. 34-68.

Năm đức tin của Đức Thánh Cha Phaolô VI, số 58, tr. 101-126.

Bộ giáo luật ba mươi năm qua: Những bổ sung và sửa đổi, số 59, tr. 155-178.

Thư tịch tham khảo về giáo huấn xã hội của Giáo hội, số 60, tr. 206-210.

Giới thiệu Thông điệp Lumen Fidei, số 61, tr. 206-215.

Kinh Thánh với văn hóa Việt Nam, số 64, tr. 212-215.

Tôn giáo và bạo động: Thiên Chúa Tam Vị, nhân loại hợp nhất niềm tin độc Thần Kitô giáo bài trừ bạo động, số 68, tr. 184-197.

Kitô giáo tại Đông Nam Á, số 77, tr. 154-203.

Quyền hòa bình, số 81, tr. 190-199.

Việc đổi mới số 2267 trong sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, số 82, tr. 205-211.

Tương quan giữa Triết học với Thần học, số 85, tr. 109-136.

Những văn kiện của Giáo hội về truyền giáo trong 100 năm qua, số 86, tr. 64-104.

Con người là chi?, số 87, tr. 219-223.

Đức Maria, Mẹ Giáo hội, số 89, tr. 60-71.

Các sư mẫu trong sa mạc, số 89, tr. 113-133.

Tư Cù

Con người với các loại văn hóa mới trong xã hội chúng ta, số 11, tr. 46-62.

Vài kinh nghiệm giúp thanh thiếu niên cai nghiện ma túy, số 16, tr. 109-119.

Sám hối và tin vào Tin mừng, số 19, tr. 60-63.

Một phác thảo về kế hoạch Thiên Chúa cứu độ trong Do thái-Kitô giáo, số 30, tr. 57-69.

Turkson, Peter Kodwo Appiah

Sự đóng góp của Thông điệp Laudato Si’, số 88, tr. 163-197.

Uỷ Ban Giáo sĩ và Tu sĩ, HĐGM Italia

Các trinh nữ tận hiến, số 66, tr. 134-165.

Ủy ban Thần học quốc tế

Tác vụ của các Diaconissa trong Giáo hội thời xưa, số 79, tr. 107-120.

Vân Hạ

Vài nét tổng quan về phong trào New Age, số 34, tr. 7-17.

Vandenbroucke, Francois, O.S.B

Linh đạo và các linh đạo, số 4 (Tháng 04/1996), tr. 18-40.

Velasco, Juan Martín

Hiện tượng luận Tôn giáo, số 68, tr. 70-92.

Vianney, Jean-Maria

Thánh lễ, công trình của Thiên Chúa, số 41, tr. 16-25.

Vidal, Marciano

Nhân bản vô tính: thực trạng kỹ thuật và lượng giá về đạo đức, số 15, tr. 29-43.

Việt Dũng

Hội nhập Tin mừng vào văn hóa Việt Nam 2, số 36, tr. 62-74.

Việt Nam

Lịch sử vấn đề nhân quyền, số 12, tr. 59-77.

Thần học về giáo dân, số 14, tr. 44-49.

Đức Kitô nhìn từ bên ngoài, số 16, tr. 52-57.

Luân lý trong cuộc đời, số 19, tr. 64-71.

Vincelette, Alan

Những nguyên tắc căn bản của Triết học Công giáo, số 85, tr. 137-165.

Viviano, Rocco

Các khuynh hướng Kitô học ở Á châu, số 86, tr. 153-207.

Võ Minh Huy

Mầu nhiệm nhập thể trong công trình cứu độ, số 5 (Tháng 12/2008), tr. 122-134.

Vô Trú

Làm sao nói về im lặng?, số 4 (Tháng 04/1996), tr. 106-110.

Đường vào Thiền - Phần 2, số 10, tr. 74-86.

Bồ tát đạo và Kitô đạo?, số 11, tr. 74-81.

Nguồn cội phương Nam của “Đạo”, số 25&26, tr. 144-149.

Vũ Thế Hanh

Ước mong một thế giới tốt đẹp hơn, số 46, tr. 107-138.

Vũ Tuấn

Gia đình và đạo đức Internet, số 1 (Tháng 03/2009), tr. 95-106.

Vũ Văn Thiện

Chứng từ về Thiền và Cầu nguyện, số 7, tr. 77-91.

Vỵ Hương

Bữa tiệc ly của Cha diễn ra lúc nào?, số 40, tr. 17-25.

Watson Andaya, Barbara

Các tôn giáo tại Đông Nam Á, số 77, tr. 59-75.

Watt, Rikk

Đâu là ý nghĩa uyên nguyên của sự cứu độ, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 112-128.

Weisheipl, James A.

Những thăng trầm của học thuyết thánh Tôma, số 85, tr. 166-190.

Willett Redle, Kathleen, M.F.A

Sự khủng hoảng trong nền giáo dục công giáo và giải pháp của thánh Tôma, số 2 (Tháng 03/2008), tr. 38-48.

Williams, Thomas D.

Đào tạo linh mục giáo phận và dòng tu những điểm đồng quy, số 4 (Tháng 12/2009), tr. 150-159.

Williamson, Peter S.

Việc giải thích Kinh Thánh: những nguyên tắc Công giáo, số 84, tr. 80-109.

Yusuf, Imtiyaz

Đạo Islam tại Đông Nam Á, số 77, tr. 109-130.

Zani, Angelo Vincenzo

Những hướng dẫn của Huấn quyền về chuyên môn của Tâm lý học, số 83, tr. 140-165.

Zelinskij, Vladimir

Những khuôn mẫu thánh thiện của Giáo hội Nga, số 78, tr. 67-89.