MỤC LỤC "THỜI SỰ THẦN HỌC" THEO NĂM

Xem thêm: Chủ đề các số Thời sự Thần học

NIÊN KHOÁ 2023-2024 (102-105)

Số 104 (Tháng 05/2024) : Bí tích Thêm sức 👉PDF

Sự tiến triển nghi thức phụng vụ và thần học về bí tích Thêm sức, Paul Turner, tr. 13-36.
Sự tiến triển đạo lý Công giáo về bí tích Thêm sức, Mario Florio, tr. 37-57.
Việc cử hành bí tích Thêm sức: Phụng vụ và Giáo luật, Tsth biên tập, tr. 58-87.
Tóm kết thần học về bí tích Thêm sức, José Antonio Velasco, tr. 88-122.
Việc xứ dầu "Crisma" trong truyền thống Đông phương, Stefano Parenti, 123-144.
Bí tích Thêm sức trong cuộc đối thoại Đại kết, Benedikt Tomás Mohelník, tr. 145-184.
Đối thoại liên tôi: Quan điểm của Giáo hội Rôma và Hội đồng Đại kết các Giáo hội, Douglas Pratt, tr. 185-223.

Số 103 (Tháng 02/2024) : Đào tạo Linh mục và tu sĩ 👉PDF

Việc đào tạo thường xuyên các linh mục trong các văn kiện Toà thánh, Phan Tấn Thành, tr. 15-31.
Ơn gọi linh mục theo Đức thánh cha Phanxicô, Tsth biên tập, tr. 32-64.
Giới thiệu "Hướng dẫn về việc đào tạo thường xuyên các linh mục", Gioan Nguyễn Long Quân, tr. 65-122.
Đời sống tu trì từ Vatican II đến Thông điệp Fratelli tutti, Tsth biên tập, tr. 149-182.
Đào tạo thường xuyên: một thí dụ từ Dòng Tôi Tớ Đức Bà, Tsth biên tập, tr. 183-198.
Vài suy nghĩ về kinh nghiệm truyền giáo tại các chủng viện ở Việt Nam, Romeo Ballan, tr. 218-223.

Số 102 (Tháng 11/2023) : Thần bí Kitô giáo 👉PDF

Huyền bí Kitô giáo : Vài khái niệm căn bản, Phan Tấn Thành, tr. 11-44.
Huyền bí Kitô giáo trải qua lịch sử, Juan Martin Velasco, tr. 45-108.
Cảm nghiệm huyền bí, Aniano Álvarez-Suárez, O.C.D., tr. 109-142.
Blaise Pascal : Khoa học - Lý trí - Huyền bí, Matteo Perrini, tr. 143-165.
Đức Thánh Cha Phanxicô với Blaise Pascal, Pablo J. Ginés Rodriguez, tr. 166-173.
Thomas Merton : Luôn luôn tìm kiếm, William O. Paulsell, tr. 174-202.

NIÊN KHOÁ 2022-2023 (98-101)

Số 101 (Tháng 08/2023) : Linh đạo thánh Tôma 👉PDF

Sự thánh thiện nơi Tôma Aquinô, Marcello Semeraro, tr. 11-31.
Thánh Tôma, nhà thần học, nhà thần bí, Jean-Pierre Torrell, tr. 32-59.
Đức Kitô trong linh đạo thánh Tôma, Battista Mondin, tr. 60-83.
Thánh Linh trong thần học thánh Tôma, Leo Elders, tr. 84-111.
Con người là hình ảnh Thiên Chúa theo thánh Tôma Aquinô, Henk J.M. Schoot, tr. 112-131.
Huấn giáo về cầu nguyện theo thánh Tôma, Phan Tấn Thành, tr. 132-161.
Linh đạo thánh Tôma cho giáo dân sống giữa đời, Walter Principe, tr. 162-194.
Các Kinh nguyện và Thánh thi do thánh Tôma Aquinô soạn, Vũ Văn An, tr. 195-210.
Những bài viết về thánh Tôma, Tsth, tr. 211-214.

Số 100 (Tháng 05/2023) : Thần học Phục sinh 👉PDF

Sự phục sinh: Chuyện kể, thực tại, hay chuyện có thật?, Sandra M. Schneiders, tr. 15-58.
Sự phục sinh của Đức Kitô theo các bản văn Tân Ước, Christian Paul Ceroke, tr. 59-88.
Thần học Phục sinh: Trung tâm đức tin và đời sống Kitô giáo, Olegario González de Cardedal, tr. 89-123.
Sự phục sinh thân xác, Paul O'Callaghan, tr. 124-161.
Ý nghĩa sự phục sinh của Đức Giêsu đối với con người hôm nay, José Ignacio González Faus, tr. 162-185.
"Các chiều kích thực sự" của sự phục sinh, François Odinet, tr. 186-215. 

Số 99 (Tháng 02/2023) : Bộ Giáo luật 1983 - 40 năm sau 👉PDF

Những khoản luật trong Bộ Giáo luật 1983 được sửa đổi, Tsth biên tập, tr. 13-30.
Cuộc cải tổ giáo triều rôma năm 2022, Gianfranco Ghirlanda, tr. 31-55.
Những văn kiện tòa thánh về đời sống thánh hiến, Phan Tấn Thành, tr. 56-72.
Tại sao cải tổ Bộ Hình luật của Giáo hội ?, Juan Ignacio Arrieta, tr. 73-148.
Mitis Iudex Dominus Iesus, Tsth biên tập, tr. 149-175.
Hòa hợp hai bộ giáo luật, Phan Tấn Thành, tr. 176-200.
Vài địa chỉ hữu ích để tìm hiểu Giáo luật, tr. 201-212.

Số 98 (Tháng 11/2022) : Các tôn giáo mới 👉PDF

Sự bùng nổ các Tôn giáo mới, Massimo Introvigne, 17-36.
Nghiên cứu các Tôn giáo mới, John A. Saliba, 37-78.
Các Tôn giáo mới ở Việt Nam, Phan Tấn Thành, 79-115.
Các Tôn giáo mới trong các Văn kiện Tòa thánh, Hồng y Francis Arinze, 116-149.
Thế nào là “đạo thật” ?, Francisco Conesa, 150-211.

NIÊN KHOÁ 2021-2022 (94-97)

Số 97 (Tháng 08/2022) : Ngôn sứ 👉PDF

Dẫn nhập văn chương ngôn sứ, Gina Hens-Piazza, tr. 13-73.
Các ngôn sứ trong lịch sử Israel, Juan Antonio Mayoral López, tr. 74-97.
Trình thuật ơn gọi ngôn sứ : Bốn sơ đồ thần học, Giuse Nguyễn Đình Chiến, tr. 98-111.
Thần học về ơn ngôn sứ trong lịch sử Giáo hội, Richard Xavier Redmond, tr. 112-130.
Thần học về ngôn sứ Kitô giáo, Joseph Ratzinger, tr. 131-150.
Ơn gọi ngôn sứ của đời sống thánh hiến, Saverio Cannistrà, tr. 151-172.
Huyền bí và ngôn sứ: Một lối sống mới và những diễn đàn mới, Ciro García Fernandez, tr. 173-202.

Số 96 (Tháng 05/2022) : Các sách Khôn ngoan 👉PDF

Khôn ngoan trong Kinh Thánh, Nuria Calduch-Benages, tr. 17-51.
Sách các Châm ngôn, Gonzalo Aranda Perez, tr. 52-79.
Sách Gióp : Nói về Thiên Chúa như thế nào trong lúc đau khổ ?, Giuseppe De Carlo, tr. 80-113.
“Không có gì tốt hơn…” : Niềm vui sống theo quan điểm của Cô-he-lét, Giuse Nguyễn Đình Chiến, tr. 114-147.
Ben Sira (Huấn giáo), Gonzalo Aranda, tr. 148-182.
Sách Khôn ngoan, Luca Mazzinghi, tr. 183-204.
Các sách Khôn ngoan Cựu Ước : Sứ điệp thần học, Luca Mazzinghi, tr. 205-223.

Số 95 (Tháng 02/2022) : Tình ca 👉PDF

Các lối giải thích Tình ca trong lịch sử, Gioan Nguyễn Long Quân, tr. 13-74.
Sách Tình ca trong toàn bộ Thánh Kinh, Gianni Barbiero, tr. 75-101.
Kitô giáo tiên khởi với sách Tình ca, Gianfranco Ravasi, tr. 102-133.
Thánh Bênađô và các bài giảng về sách Tình ca, Bernardo Olivera, tr. 134.
Những ca khúc tâm linh của thánh Gioan Thánh Giá, Cát Minh, tr. 166-192.
Tình ca: Lối đọc biểu tượng, Luca Mazzinghi, tr. 193-223.

Số 94 (Tháng 11/2021) : Tự do và giải phóng 👉PDF

Thần học giải phóng : Lịch sử và phát triển, Carlo Molari, tr. 15-51.
Tự do : Những khía cạnh thần học, Ignacio Carrasco De Paula, tr. 52-72.
Khái niệm về tự do trong Kinh Thánh, Jürgen Blunck, tr. 73-91.
Chủ nghĩa tự do, Etienne Perrot, tr. 92-107.
Thần học tự do,Tsth, tr. 108-119.
Tự do qua nhãn quan triết học xã hội phê phán của Jurgen Habermas, Nguyễn Đoàn Tân, tr. 120-148.
Tự do của người kitô hữu, Giorgio Campanini, tr. 149-175.
Tự do : Quà tặng và nhiệm vụ, Jutta Burggraf, tr. 176-198.

NIÊN KHOÁ 2020-2021 (90-93)

Số 93 (Tháng 08/2021) : Khuôn mẫu thánh thiện 👉PDF

Lịch sử các thánh Kitô giáo, Roberto Rossetti, tr. 11-42.
Thánh Đa Minh : Sử ký và thánh ký, Phan Tấn Thành, tr. 43-86.
Sự thánh thiện thời nay, Benoît Pellistrandi, tr. 87-121.
Khuôn mẫu thánh thiện theo Đức thánh cha Phanxicô, Ivan Salvadori, tr. 122-144.
Khuôn mẫu thánh thiện bên Đông phương Kitô giáo, Cebrià M. Pifarré, tr. 145-174.
Sự dữ qua nhãn quan hiện tượng luận-thông diễn học của Paul Ricoeur, Giuse Nguyễn Đoàn Tân, tr. 175-214.

Số 92 (Tháng 05/2021) : Bác ái xã hội 👉PDF

Xã hội học : Lịch sử và tương lai, Pablo de Jesús Castro Hernandez, tr. 13-44
Thần học, Xã hội học và Giáo huấn Xã hội của Hội thánh : Khám phá nền tảng chung, Vivencio Ballano, tr. 45-86.
Thông điệp Deus Caritas Est: Những viễn tượng cho hần học bác ái, Rainer Gehrig, tr. 87-116.
Bác ái xã hội: Những khái niệm, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 117-150.
Nguyên tắc tình liên đới trong Giáo huấn Xã hội của Giáo hội, Gregorio Guitián, tr. 151-184.
Bác ái Kitô giáo trải qua lịch sử: Thực Hành và Lý Thuyết, Daniel de Pablo Maroto, tr. 185-211.
Sứ vụ Carita trong Giáo hội, Ngô Sĩ Đình, O.P, tr. 212-223.

Số 91 (Tháng 02/2021) : Tình Cha và Tình Anh 👉PDF

“Mầu nhiệm” thánh Giuse : Xưa và Nay, José Cristo Rey García Paredes, tr. 13-38.
Thần học thánh Giuse, Tarcisio Stramare, tr. 39-57.
Thiên Chúa là Cha, Xabier Pikaza, tr. 58-76.
Ba cấp độ tình cha của Thiên Chúa trong Tân Ước, Romano Penna, tr. 77-108.
Tình huynh đệ Kitô giáo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 109-135.
Huấn giáo về tình huynh đệ, José-Román Flecha-Andrés, tr. 136-161.
Văn kiện tình huynh đệ nhân loại ký tại Abu Dhabi, Felix Körner, tr. 162-182.
Thông điệp Fratelli Tutti: Tóm lược Giáo huấn Xã hội của Đức thánh cha Phanxicô, Marcel Rémon, tr. 183-192.
Mục vụ di dân Việt Nam : Thần học Di dân và “Đối thoại Người nghèo”, Nguyễn Trung Tây, S.V.D, tr. 193-218.

Số 90 (Tháng 11/2020) : Thần học thập giá 👉PDF

Sự tiến triển của thần học thánh giá trong Tân Ước, Michel Gourgues, tr. 13-34.
Thần học thập giá trong lịch sử giáo hội, Barnabas M. Ahern, tr. 35-54.
Thần học về thập giá trong phụng vụ Tây Phương, Manuel Garirino, tr. 55-85.
Thập giá và mầu nhiệm cứu độ, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 86-138.
Huyền nhiệm cuộc thương khó, Flavio di Bernado, tr. 139-190.
Năm mươi năm thành lập FABC, Tsth biên tập, tr. 191-209.

NIÊN KHOÁ 2019-2020 (86-89)

Số 89 (Tháng 08/2020) : Các giáo mẫu 👉PDF

Mater Ecclesia- Giáo hội là Mẹ, Lê Loan, tr. 19-59.
Đức Maria, Mẹ Giáo hội, Tsth, tr. 60-71.
Phụ nữ trong văn học Kitô giáo bốn thế kỷ đầu, Gioan Nguyễn Long Quân, O.P, tr. 72-112.
Các sư mẫu trong sa mạc, Tsth, tr. 113-133.
Những phụ nữ được xếp chung với các Giáo phụ, Maria Burger, tr. 134- 153.
Những nhà huyền bí giữa thời đại phát triển Kinh viện, Phêrô Bạch Thành Duy, O.P, tr. 154-199.

Số 88 (Tháng 05/2020) : Thần học tự nhiên 👉PDF

“Natura” trong lịch sử Triết học và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 13-57.
Luật tự nhiên - Thần học luân lý, Enrico Chiavacci, tr. 58-98.
Các “luật” Vật lý, Micae Trần Văn Thành, O.P, tr. 99-129.
Cuốn sách thiên nhiên: lịch sử của một ẩn dụ nằm giữa Khoa học và Thần học, Giuseppe Tanzella-Nitti, tr. 130-162.
Sự đóng góp của Thông điệp Laudato Si’ vào Giáo huấn Xã hội của Hội thánh, Peter Kodwo Appiah Turkson, tr. 163-197.

Số 87 (Tháng 02/2020) : Thần học chính trị 👉PDF

Thần học chính trị trải qua lịch sử, Michele Nicoletti, tr. 19-39.
Thần học chính trị thế kỷ XX, Bozena Stencel, tr. 40-60.
Kinh Thánh với chính trị, Giorgio Jossa, tr. 61-97.
Giáo hội và chính quyền, Gustavo Irrazábal, tr. 98-118.
Triết học chính trị theo thánh Tôma Aquinô, Peter Koritansky, tr. 119-159.
Giáo huấn của Hội thánh về chính trị, Enrique Castillo Corrales, tr. 160-184.
Vấn đề tự do tín ngưỡng theo dòng lịch sử, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 185-218.
Con người là chi?, Tsth, tr. 219-223.

Số 86 (Tháng 11/2019) : Thần học truyền giáo 👉PDF

Ý nghĩa các từ ngữ: Missio, Evangelizatio, Missiologia, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-30.
Lịch sử truyền giáo, Stephen Bevans, tr. 31-63.
Những văn kiện của Giáo hội về truyền giáo trong 100 năm qua, Tsth, tr. 64-104.
Cần một đối thoại ngôn sứ cho những vấn đề truyền giáo hôm nay, Phêrô Đỗ Cao Cương, S.V.D, tr. 105- 129.
Hai ngàn năm sứ vụ truyền giáo của Giáo hội tại Á châu, Felipe Gomez, tr. 130-152.
Các khuynh hướng Kitô học ở Á châu, Rocco Viviano, tr. 153-207. 

NIÊN KHOÁ 2018-2019 (82-85)

Số 85 (Tháng 08/2019) : Triết học Công giáo 👉PDF

Sự thành hình Triết học Kitô giáo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 21-56.
Triết học Kinh Viện: Sự dung hòa giữa Đức Tin Và Lý Trí, Tạ Văn Tịnh, O.P, tr. 57-90.
Triết học với đức tin: Những bài học lịch sử, Luis Augusto Campos Flórez, tr. 91-108.
Tương quan giữa Triết học với Thần học, Tsth, tr. 109-136.
Những nguyên tắc căn bản của Triết học Công giáo, Alan Vincelette, tr. 137-165.
Những thăng trầm của học thuyết thánh Tôma, James A. Weisheipl, tr. 166-190.
Martin Luther và Triết học, Pawel Andrzej Gajewski, tr. 191-211.

Số 84 (Tháng 05/2019) : Giải thích Kinh Thánh 👉PDF

Lịch sử việc giải thích Kinh Thánh, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 13-58.
Lịch sử ủy ban Giáo hoàng về Thánh Kinh, Miren Junkal Guevara Llaguno, tr. 59-79.
Việc giải thích Kinh Thánh: những nguyên tắc Công giáo, Peter S. Williamson, tr. 80-109.
Giới thiệu khái quát văn kiện ơn linh hứng và chân lý của sách Thánh của ủy ban Giáo hoàng Kinh Thánh (2014), Mark Reasoner, tr. 110-139.
Dân tộc Do Thái và sách Thánh của họ trong Kinh Thánh Kitô giáo, Giuseppe Ghiberti, tr. 140-165.
Kinh Thánh và luân lý: Một dự án thông diễn, Giuseppe De Virgilio, tr. 166-195.
Christus Vivit: Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng về tuổi trẻ, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 196-213.

Số 83 (Tháng 02/2019) : Tâm lý học tôn giáo 👉PDF

Lịch sử tâm lý học Tôn giáo, Gioan Nguyễn Long Quân, O.P, tr. 11-45.
Tâm lý học và tâm linh, Martín F. Echavarría, tr. 46-77.
Trưởng thành nhân bản, trưởng thành Kitô hữu, Antonio Avila Blanco, tr. 78- 100.
Tâm lý học mục vụ: Những khuynh hướng, Nhóm giảng viên ĐH Bonaventura, tr. 101-117.
Những giá trị và lý tưởng cuộc đời, Amedeo Cencini, tr. 118-139.
Những hướng dẫn của Huấn quyền về chuyên môn của Tâm lý học, TGM. Angelo Vincenzo Zani, tr. 140-165.
Những định hướng cho việc sử dụng các chuyên môn về Tâm lý học, Bộ Giáo dục Công giáo, tr. 166-190.
Tôn giáo và khoa học: Vài ghi nhận về lối tiếp cận, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 191-215.

Số 82 (Tháng 11/2018) : Chứng nhân 👉PDF

Chứng tá trong Kinh Thánh, Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P, tr. 11-47.
Chứng tá và tử đạo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 48- 78.
Công đồng Vaticanô II và lời kêu gọi mọi người nên thánh, Fernando Retamal Fuente, tr. 79-109.
Sự thánh thiện và tiến trình phong thánh trong Giáo hội, Guido Mazzotta, tr. 110-133.
Những vị thánh trong đời sống hôn nhân trải qua lịch sử Giáo hội, Hermut Moll, tr. 134-152.
Vấn tính về chân lý trong tư tưởng Martin Heidegger, Dương Ngọc Dũng, tr. 153-204.
Việc đổi mới số 2267 trong sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, Tsth, tr. 205-211.

NIÊN KHOÁ 2017-2018 (78-81)

Số 81 (Tháng 08/2018) : Chiến tranh và Hoà bình 👉PDF

Kinh Thánh và những cuộc chiến của Thiên Chúa, Hồng y Gianfranco Ravasi, tr. 11-36.
Chiến tranh và luân lý Kitô giáo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 37-63.
Chiến tranh Tôn giáo, Pablo J. Ginés, tr. 64-74.
Hoạt động của Giáo hội Công giáo trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Hieronymus Bùi Thiện Thảo, tr. 75-96.
Hòa bình theo Kinh Thánh, Nicolò M. Loss, tr. 97- 113.
Lịch sử hòa bình, Renzo Paternoster, tr. 114-142.
Đức thánh cha Biển Đức XV: người kiến tạo hoà bình, Hieronymus Bùi Thiện Thảo, O.P, tr. 143-161.
Văn hóa hòa bình, Juan Del Rio Martin, tr. 162-189.
Quyền hòa bình, Tsth, tr. 190-199.

Số 80 (Tháng 05/2018) : Tuổi trẻ 👉PDF

Tuổi trẻ dưới cái nhìn lịch sử văn hóa, Alessandro Cavalli, tr. 13-35.
Giới trẻ dưới góc nhìn của một số lý thuyết tâm lý học, Nguyễn Long Quân, O.P, tr. 36-80.
Giới trẻ trong Kinh thánh, Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P, tr. 81-110.
Lịch sử mục vụ giới trẻ, DPG, tr. 111-138.
Mục vụ giới trẻ là gì?, Don Rossano Sala S.D.B, tr. 139-155.
Lịch sử các ngày Đại Hội giới trẻ quốc tế, Bình Hoà, tr. 156-176.
Vài tản mạn suy tư về người trẻ Việt Nam ngày nay bước theo Đức Kitô: thách đố và đáp trả, Trần Như Ý Lan, C.N.D, tr. 177-190.
Giới thiệu Tông huấnGaudete et exsultate, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 191-207.

 Số 79 (Tháng 02/2018) : Phẩm giá phụ nữ 👉PDF

Các văn kiện Huấn quyền về phụ nữ, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-46.
Kitô giáo và cuộc giải phóng phụ nữ, Angela Ales Bello, tr. 47-84.
Quyền lực và Phụ nữ: hai câu chuyện lịch sử, Donatella Scaiola, tr. 85-106.
Tác vụ của các Diaconissa trong Giáo hội thời xưa, Ủy ban Thần học quốc tế, tr. 107-120.
Lịch sử phong trào nữ quyền, Laia San José, tr. 121-137.
Thần học Phụ nữ và Thần học Nữ quyền, Alice Dermience, tr. 138-158.
Thần học Nữ quyền Á châu, Hyun Hui Kim, tr. 159-177.
Nữ Tu ‘Miền Thượng’ Làm ‘Mẹ’, Nữ tu Lê Loan, tr. 178-194.

Số 78 (Tháng 11/2017) : Truyền thống Kitô Giáo của Nước Nga 👉PDF

Giáo hội Nga trải qua lịch sử, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 13-42.
Thần học Nga, Bernhard Schultze, tr. 43-66.
Những khuôn mẫu thánh thiện của Giáo hội Nga, Vladimir Zelinskij, tr. 67-89.
Ký sự một người hành hương, Hồng y Tomas Splidik, S.J, tr. 90-124.
Dostoyevsky và vấn nạn về Thiên Chúa, Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P, tr. 125-151.
Đường tâm linh của Toltoy, Gary Hamburg, tr. 152-190.
Triết học trong xã hội đang biến đổi, Bùi Văn Nam Sơn, tr. 191-201.

NIÊN KHOÁ 2016-2017 (74-77)

Số 77 (Tháng 08/2017) : Loan báo Tin Mừng cho ASEAN 👉PDF

Lược sử Đông Nam Á, Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P, tr. 11-58.
Các tôn giáo tại Đông Nam Á, Barbara Watson Andaya, tr. 59-75.
Tầm ảnh hưởng của người Hoa và viễn cảnh loan báo Tin Mừng cho cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á, Phêrô Trịnh Minh Phú, O.P, tr. 76-108.
Đạo Islam tại Đông Nam Á, Imtiyaz Yusuf, tr. 109-130.
Giáo hội với các dân tộc bản địa, Sebastian Karotemprel, S.D.B, tr. 131-153.
Kitô giáo tại Đông Nam Á, Tsth, tr. 154-203.

Số 76 (Tháng 05/2017) : Thánh Linh 👉PDF

Thần Khí luận: những viễn ảnh, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 12-54.
Các ân huệ Thánh Linh và con đường nên thánh, Javier Sesé, tr. 55-86.
Các hoa trái của Thánh Linh, Raffaele Calabro, tr. 87-106.
Đặc sủng Thánh Linh theo Tân Ước và các văn kiện Hội Thánh, Giuse Nguyễn Trị An, O.P, tr. 107-147.
Một suy tư về đặc sủng đời tu, Lê Loan, tr. 148-172.
Một lễ ngũ tuần mới? Thần học Công giáo và “phép rửa trong Thánh Thần”, Ralph Martin, tr. 173-207.

Số 75 (Tháng 02/2017) : Cánh chung 👉PDF

Cánh chung luận trong lịch sử các Tôn giáo, Richard Landes, tr. 13-33.
Cánh chung luận trải qua lịch sử Hội thánh, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 34-67.
Đối chiếu thời gian theo triết học và văn hóa với thời gian theo cánh chung luận Kitô giáo, Đa Minh Đinh Trí Dũng, tr. 68-93.
Chết và bất tử, Paul O'Callaghan, tr. 94-114.
Làm chết êm dịu và kinh nghiệm về cái chết trong bệnh viện, Trần Như Ý Lan, C.N.D, tr. 115-141.
Thần học Kitô giáo và thuyết luân hồi, Giovanni Ancona, tr. 142-155.
Đời sống vĩnh cửu trong Kinh Thánh và truyền thống, Riccardo Battocchio, tr. 156-175.
Martin Lutero trong sử học Công giáo và trong Giáo hội Công giáo hiện nay, Antonio Rehbein Pesce, tr. 156-199.

Số 74 (Tháng 11/2016) : Thế giới di động 👉PDF

Hiện tượng di dân, Giuse Đinh Đức Huỳnh, S.S.S, tr. 13-40.
Thần học về di dân, Giuse Đinh Đức Huỳnh, S.S.S, tr. 41-56.
Di dân và giáo huấn xã hội của Giáo hội, Michael A. Blume, S.V.D, tr. 57-79.
Những hướng dẫn mục vụ du lịch, HĐ Giáo hoàng về Mục vụ cho Di dân, tr. 80-132.
Hành hương trong năm toàn xá, HĐ Giáo hoàng về Mục vụ cho Di dân, tr. 133-181.
Hành hương và du lịch tôn giáo: thử tìm cách định nghĩa, Maciej Ostrowski, tr. 182-195.
Xã hội học các dòng tu, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 196-221.

NIÊN KHOÁ 2015-2016 (70-73)

Số 73 (Tháng 08/2016) : Mỹ đạo 👉PDF

Cái đẹp trong lịch sử Triết học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 7-34.
Kinh Thánh với cái đẹp, Adalberto Sisti, O.F.M, tr. 35-51.
Đức Giêsu, người đẹp tuyệt trần?, Joseph Ratzinger, tr. 52-60.
Cái đẹp có phản ánh Thiên Chúa không?, Matej Stroky, tr. 52-85.
Cái đẹp trong mạc khải Kitô giáo theo Hans Urs von Balthasar: từ siêu việt Thần học đến Figure của Kitô học “tự huỷ”, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 86-110.
Giáo hội và nghệ thuật: từ Công đồng Vaticanô II đến nay, Mauro Mantovani, S.D.B., tr. 111-129.
Via Pulchritudinis: con đường ưu việt để loan báo Tin Mừng và đối thoại, Hội đồng Giáo hoàng Đặc trách về Văn hóa, tr. 130-182.
Mỹ học tại Việt Nam, Paul Nguyễn Đình Vịnh, O.F.M, tr. 183-221.

Số 72 (Tháng 05/2016) : Thần học lịch sử & Lịch sử thần học 👉PDF

Thiên Chúa ngươi ở đâu? Vài tiền đề cho suy tư Thần học về lịch sử vào đầu thế kỷ XXI, Juan Alberto Casas Ramírez, tr. 13-36.
Ý nghĩa của lịch sử theo Kitô giáo: hy vọng và tình yêu lân tuất, Pedro Barrajón, L.C, tr. 37-57.
Lịch sử Giáo hội: sử học hay Thần học?, Jesús Álvarez Gómez, C.M.F, tr. 58-76 .
Những quan điểm khác nhau về Thần học trải qua lịch sử Kitô giáo, José M. A. Rovira Belloso, tr. 77-109.
Thần học Đông phương và Thần học Tây phương, Raniero Cantalamessa, OFM Cap, tr. 110-162.
Giới thiệu Tông huấn "niềm vui của tình yêu", Phan Tấn Thành, O.P, tr. 163-189.
Phương thức học tập ở Đại học, Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, tr. 190-206.

Số 71 (Tháng 02/2016) : Lòng Chúa thương xót 👉PDF

Lòng thương xót: Kinh Thánh và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-44.
Lòng thương xót của Thiên Chúa: từ Vatican II đến năm thánh lòng thương xót, Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B, tr. 45-70.
Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu tỏ trong phụng vụ, Lm. Antôn Hà văn Minh, tr. 71-95.
Các thừa tác viên của lòng thương xót, cách riêng qua bí tích giao hoà, Phêrô Nguyễn Thiên Cung, tr. 96-116.
Trình bày lòng thương xót của Thiên Chúa: Huấn giáo, Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền, tr. 117-131.
Thực thi lòng thương xót, Trần Như Ý Lan, C.N.D, tr. 132-152.
Quan điểm của huấn quyền thời nay về hình phạt, Gustavo Irrazábal, tr. 135-188.
Thực tập “từ bi” trong đạo Phật, Đạt-lai Lạt-ma XIV, tr. 189-214.

Số 70 (Tháng 11/2015) : Phục vụ Lời Chúa 👉PDF

Đức Kitô - Lời Thiên Chúa: từ Dei Verbum đến Verbum Domini, Emili Marlés Romeu, tr. 11-31.
Việc giải thích Kinh Thánh trong Hội thánh, Joy Philip Kakkanattu, tr. 32-57.
Những đường hướng nghiên cứu Cựu Ước hiện nay, Ignacio Chuecas, tr. 58-76.
Nghiên cứu Kinh Thánh Tân Ước: toàn cảnh lịch sử và những hàm ý đối với thần học hệ thống, Fernando Ramos, tr. 77-103.
Rao giảng Lời Chúa: Lịch sử và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 104-134.
Lịch sử và các khuôn mẫu truyền giáo, Mario Menin, tr. 135-166.
Giáo huấn của Giáo hội về việc dạy Giáo lý: từ Công Đồng Vaticanô II đến nay, Md Phạm Thuý, tr. 167-197.
Thần học về truyền thông trên mạng, Antonio Spadaro, S.J., tr. 198-114.

NIÊN KHOÁ 2014-2015 (66-69)

Số 69 (Tháng 08/2015) : Hy vọng 👉PDF

Hy vọng: Thánh Kinh và truyền thống Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-35.
Khuôn mặt hy vọng: Thông điệp Spe Salvi của Đức Bênêđictô XVI trong bối cảnh Thần học hiện đại, Domingo García Guillén, tr. 36-62.
Những góc nhìn về “niềm hy vọng Kitô giáo” qua “Thần học hy vọng” của Moltmann và Thông điệp Spe Salvi của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Gioan Phê Ny, O.P, số 69, tr. 63-69.
Đức hy vọng: Sứ mạng của người Công giáo cho thế giới hôm nay, Trần Như Ý Lan, C.N.D, tr. 90-108.
Cánh chung và phụng vụ, Jesús Castellano Cervera, O.C.D, tr. 109-141.
Đức Maria: Dấu chỉ của hy vọng, Krzysztof Charamsa, tr. 142-172.
Không có môi sinh luận nếu không có nhân luận tương xứng, Đức cha Juan Antonio Reig Pla, tr. 173-190.
Vấn đề môi trường trong giáo huấn xã hội của Giáo hội, Đức cha Giampaolo Crepaldi, tr. 191-201.

Số 68 (Tháng 05/2015) : Khoa học tôn giáo 👉PDF

Dẫn nhập vào các khoa học Tôn giáo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 13-39.
Triết học các Tôn giáo: những khuôn mẫu chính, Andrea Aguti, tr. 40-69.
Hiện tượng luận Tôn giáo, Juan Martín Velasco, tr. 70-92.
Xã hội học Tôn giáo: nhìn lại hành trình, William Mauricio Beltrán Cely, tr. 93-118.
Từ tự do tín ngưỡng đến Thần học tự do, Julio L. Martinez, S.J., tr. 119-159.
Fundamentalism, Massimo Introvigne, tr. 160-183.
Tôn giáo và bạo động: Thiên Chúa Tam Vị, nhân loại hợp nhất niềm tin độc Thần Kitô giáo bài trừ bạo động, Tsth, tr. 184-197.
Cách thế xuất gia trong văn hoá Việt Nam: trường hợp xuất gia theo tư tưởng Phật giáo, PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền, tr. 198-222.

Số 67 (Tháng 02/2015) : Con người 👉PDF

Những đường hướng khảo cứu về con người: các ngành khoa học nhân văn, các môn nhân học, Bình Hoà, tr. 11-30.
Nhân luận trong Hiến chế Gaudium et Spes, Francesco Scanziani, tr. 31-53.
Hướng tới một nền nhân học toàn vẹn, Mieczyslaw Albert Krapiec, O.P, tr. 54-84.
Thần học về thân xác của thánh Gioan Phaolô II, Jean Laffitte, tr. 85-100.
Phụ nữ trong các văn kiện của huấn quyền sau Công đồng, Carmen Aparicio Valls, tr. 100-132.
Mục vụ đô thị, Carlos María Galli, tr. 133-162.
Các giáo xứ: lịch sử và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 163-189.
Thần học đời sống thánh hiến: những góc độ tiếp cận, Mario Midali, S.D.B, tr. 190-215.

Số 66 (Tháng 11/2014) : Đời sống Thánh hiến 👉PDF

Những khuôn mẫu của đời sống Thánh Hiến trong ngàn năm thứ nhất, Giancarlo Rocca, tr. 11-36.
Thần học về các hình thái lịch sử của đời Thánh Hiến, Carlos Alfonso Azpiroz Costa, O.P, tr. 37-46.
Nguồn gốc đời tu trì Kitô giáo tại Việt Nam, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 47-86.
Dòng Mến Thánh Giá: Đôi nét về nguồn gốc và phát triển, Anna Hồ Thị Quyết, MTG Khiết Tâm, tr. 87-113.
Đời sống ẩn sĩ: Vài nét về lịch sử, quy chế dành cho các ẩn sĩ của Giáo phận Tarragona, Tây Ban Nha, Bình Hoà, tr. 114-133.
Các trinh nữ tận hiến, Uỷ Ban Giáo sĩ và Tu sĩ, HĐGM Italia, tr. 134-165.
Đời tu Phật giáo nguyên thuỷ: Con đường giải thoát, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 166-193.
Tu là một chọn lựa tự do, tu là cõi phúc dành cho ai dám chết, Maria Lê Thị Thanh Nga. C.N.D, tr. 193-216.

NIÊN KHOÁ 2013-2014 (62-65)

Số 65 (Tháng 08/2014) : Giáo hội học & Thánh mẫu học 👉PDF

Thông điệp Ecclesiam Suam của chân phước Phaolô VI, Bình Hoà, tr. 11-29.
Giáo hội học trải qua lịch sử, Eloy Bueno de la Fuente, tr. 30-53.
Chúa Ba Ngôi và Giáo hội, Maria Đinh Thị Sáng, O.P, tr. 54-92.
Công đồng Vatican II: sự thánh thiện Kitô hữu - thành tựu hay lên đường? Hồng ân và trách nhiệm, Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B, tr. 93-122.
Thánh mẫu học từ Vaticanô II đến nay, Salvatore M. Perrella, O.S.M, tr. 123-150.
Hiện tượng tục hóa: quan điểm xã hội học và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 151-178.
Năm mươi năm đối thoại liên tôn, Tấn Anh, tr. 179-199.

Số 64 (Tháng 05/2014) : Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân 👉PDF

Nhìn lại 50 năm Hiến chế Sacrosanctum Concilium, Juan-Miguel Ferrer, tr. 11-28.
Satan trong Phụng vụ, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 29-65.
Thần học về các Thiên Thần, Maria Đinh Thị Sáng, O.P, tr. 66-103.
“Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và Phụng vụ”, Corrado Maggioni, S.M.M, tr. 104-139.
Thiền và cầu nguyện: hướng đến một cuộc đối thoại tâm linh, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 140-186.
Tôn giáo của cư dân nam bộ: cái nhìn tổng quan, Ts. Lý Tùng Hiếu, tr. 187-211.
Kinh Thánh với văn hóa Việt Nam, Tsth, tr. 212-215.

Số 63 (Tháng 02/2014) : Thần học Đại kết 👉PDF

Dẫn nhập các từ ngữ, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-22.
Lịch sử những cuộc phân ly và hợp nhất, Bình Hoà, tr. 23-45.
Giáo hội Công giáo với việc đại kết, Tấn Anh, tr. 46-74.
Các Giáo hội Đông phương, Bình Hoà, tr. 75-117.
Các Giáo hội cải cách, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 118-162.
Tình hình đại kết hiện nay, Hồng y Kurt Koch, tr. 163-189.
Vài nét đặc trưng nơi diện mạo Đức Kitô theo Vaticanô II, Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B, tr. 190-218.

Số 62 (Tháng 11/2013) : Đức tin và tín ngưỡng 👉PDF

Một số điểm cơ bản trong niềm tin Ấn giáo, Lê Đức Thiện, O.P, tr. 11-38.
“Tin” trong quan niệm giải thoát của Phật giáo, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 39-63.
“Tín 信” trong tư tưởng Nho giáo, Giuse Trần Ngọc Thiện, O.P, tr. 65-88.
Thần học các tôn giáo dưới lăng kính của Công Đồng Vaticanô II, Nguyễn Tiến Dưng, A.A, tr. 89-127.
Giáo hội với những người vô thần, vô tín ngưỡng, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 128-156.
Hội Đồng Tứ Giáo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 157-176.
Các Công Đồng trong lịch sử Giáo hội, Bình Hoà, tr. 177-206.

NIÊN KHOÁ 2012-2013 (58-61)

Số 61 (Tháng 08/2013) : Đức tin và Luân lý 👉PDF

Thần học luân lý sau Vatican II những công trường thi công, Phạm Hoàng Dũng, O.P, tr. 15-44.
Những vấn đề luân lý hiện nay theo Thông điệp ánh rạng ngời chân lý, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 45-72.
Kinh Thánh và luân lý, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 73-90.
Đức Kitô trong Thần học luân lý, Bình Hoà, tr. 91-115.
Cái nhìn của giáo hội về người đồng tính & hôn nhân đồng giới, Louis Nguyễn Anh Tuấn, tr. 116-129.
Niềm hy vọng cho người đồng tính luyến ái, Catholic Medical Association (CMA), tr. 130-141.
Đức tin và luân lý sự sống, Trần Như Ý Lan, C.N.D, tr. 142-170.
FABC và việc loan báo Tin Mừng tại châu Á, Phaolô Bùi Văn Đọc, tr. 171-186.
Một vài ghi nhận về những đóng góp của Giáo hội tại Việt Nam về giáo dục, Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B, tr. 187-205.
Giới thiệu Thông điệp Lumen Fidei, Tsth, tr. 206-215.

Số 60 (Tháng 05/2013) : Đức tin và những vấn đề xã hội 👉PDF

Tính thời sự của Thông điệp Pacem in terris, Mario Toso, tr. 11-34.
Sự tiến triển của giáo huấn xã hội, Rafael Maria Sanz de Diego S.J, tr. 35-55.
Năm đức tin và giáo lý xã hội của Giáo hội, José Bullón Hernández, tr. 56-87.
Nhân quyền trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Hồng y Tarcisio Bertone, tr. 88-114.
Quyền lợi và nghĩa vụ của các Kitô hữu trong bộ Giáo luật, Lorenzo Lorusso, O.P, tr. 115-136.
Phụ nữ và bình đẳng trong nền văn hóa mới, Mª Teresa López, tr. 137-161.
Giáo huấn xã hội của Giáo hội về chính trị, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 162-205.
Thư tịch tham khảo về giáo huấn xã hội của Giáo hội, Tsth, tr. 206-210.

Số 59 (Tháng 02/2013) : Thông truyền Đức tin 👉PDF

Catechesis - Catechismus Catechetica, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-45.
Công Đồng Vaticanô II và vấn đề giáo dục, Jean-Louis Bruguès, O.P, tr. 46-68.
Đức tin và phương pháp suy tư Thần học: Edward Schillebeeckx, Joseph Tân Nguyễn, O.F.M, tr. 69-89.
Giảng sứ điệp hòa giải trong Chúa Kitô cho Văn hóa Việt Nam, P.X Nguyễn Văn Nhứt, O.P, tr. 90-105.
Mục vụ: Hoạt động và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 106-130.
Giáo luật để làm chi?, Julian Herranz, tr. 131-154.
Những trường hợp tháo cởi dây hôn phối nhờ đặc ân đức tin, Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, O.P, tr. 155-178.
Bộ giáo luật ba mươi năm qua: Những bổ sung và sửa đổi, Tsth, tr. 155-178.
Thượng hội đồng giám mục 2012: Những gì còn lại, Sandro Magister, tr. 194-207.

Số 58 (Tháng 11/2012) : Năm Đức tin 👉PDF

Đức tin trong Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-44.
“Tin vào ai”, “Tin vào điều gì” và “Tin” trong Tin Mừng Gio-an, Giuse Lê Minh Thông, O.P., tr. 45-74.
Đức tin và các tín biểu: sự tiến triển và vai trò của các tín biểu trong các thế kỷ đầu, Maria Đinh Thị Sáng, O.P, tr. 75-100.
Năm đức tin của Đức Thánh Cha Phaolô VI, Tsth, tr. 101-126.
Vài quan điểm Thần học nổi bật của sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, Joseph Ratzinger, tr. 127-151.
Mối tương quan giữa Triết học và Thần học theo Jacques Maritain và tôn sư Tôma, Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P, tr. 152-181.
Những suy tư về tương lai Thần học về người giáo dân của FABC, Peter N.V. Hai, tr. 182-207.

NIÊN KHOÁ 2011-2012 (54-57)

Số 57 (Tháng 08/2012) : Ơn gọi Linh mục và Tu sĩ 👉PDF

Tiến trình đào tạo linh mục: những khuôn mẫu Thần học và lịch sử, Juan Esquerda Bifet, tr. 5-33.
Đào tạo linh mục trong các Dòng tu, Tsth, tr. 34-68.
Linh đạo giáo phận của linh mục hay linh đạo của linh mục Giáo phận, Giuseppe Ferraro, S.J, tr. 69-97.
Thế nào là linh mục trong Dòng Đa Minh?, Thomas P. Rausch, S.J, tr. 98-119.
Thánh Gioan Avila, Tiến sĩ Hội thánh, Manuel Ruiz Jurado, tr. 121-133.
Giáo hội thánh thiện và vấn đề tội lỗi của các thành viên trong Giáo hội: Quan điểm của Jacques Maritain, Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P, tr. 134-162.
Thần học đời tu trong vòng 50 năm qua, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 163-186.

Số 56 (Tháng 05/2012) : Caritas quaerens intellectum 👉PDF

Bài giảng của Đức thánh cha Gioan XXIII nhân lễ tuyên phong Martinô de Porres lên bậc hiển thánh, ĐGH Gioan XXIII, tr. 7-11.
Caritas - Veritas, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 12-35.
Hoạt động bác ái của Hội thánh qua các thời đại, Antoni Esteve I Sera, tr. 36-56.
Từ niềm tin vào Đức Kitô đến việc lựa chọn người nghèo, Gustavo Gutierrez, O.P, tr. 57-74.
Chăm sóc sức khỏe và giảng thuyết, An-bê-tô Nguyễn Lộc Thọ, O.P, tr. 75-87.
Mục vụ sức khỏe: lịch sử, những ý tưởng, những lãnh vực, Renato Di Menna, tr. 88-117.
Vương quốc Thiên Chúa và Giáo hội trong cuộc tranh luận thần học thế kỷ XX, Maria Đinh Thị Sáng, O.P, tr. 118-149.
Những nguyên tắc nền tảng của một nền nhân học chính trị trong tư tưởng tôn sư Tô-ma, Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P, tr. 150-179.
Thần học ngày nay: Những viễn tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn - Giới thiệu văn kiện mới của Uỷ ban Thần học Quốc tế, Tsth, tr. 180-187.

Số 55 (Tháng 01/2012) : Fides quaerens dialogum 👉PDF

Thánh Tôma Aquinô: Giáo huấn của ĐGH Bênêđictô XVI vào buổi tiếp kiến chung thư tư hằng tuần tại quảng trường thánh Phêrô, Biển Đức XVI, tr. 7-31.
Thử tìm trực giác căn bản trong cuộc đời và học thuyết của thánh Tôma, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 32-60.
Tương quan giữa tự nhiên và ân sủng trong tư tưởng tôn sư Tô-ma, Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P, tr. 61-80.
Luật tự nhiên và đối thoại văn hóa, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 81-109.
Fides Quaerens Dialogum: Các phương pháp thần học của Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á Châu, Peter N.V. Hai, tr. 110-149.
Đức Giêsu, vị thánh chịu đóng đinh và phục sinh, Jonathan Tan Yun-Ka, tr. 150-186.
“Đạo” (道) theo quan điểm Nho giáo, Giuse Trần Ngọc Thiện, O.P, tr. 187-223.
Từ thiền đến Lời Chúa, Shigeto Oshida, tr. 224-251.

Số 54 (Tháng 11/2011) : Các nguồn mạch Thần học 👉PDF

Thời sự Thần học - Thần học thời sự, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 5-26.
Phương pháp đọc Kinh thánh: đi tìm ý nghĩa câu chuyện, Lê Minh Thông, tr. 27-64.
Các Thượng Hội Đồng Giám mục, Tsth, tr. 65-89.
Những văn kiện của uỷ ban Thần học quốc tế, Tsth, tr. 90-95.
Thần học của Joseph Ratzinger: Những tư tưởng chủ đạo, Pablo Blanco, tr. 96-134.
Những biến chuyển trong Thần học Chúa Ba Ngôi sau Công đồng Vaticanô II, Maria Đinh Thị Sáng, O.P, tr. 135-158.
Các mô hình giáo hội Á châu, Peter N.V. Hai, tr. 159-186.
Thần học về tử đạo trong giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II, Kottacka Chacko Lilly, tr. 187-219.
Lời cầu nguyện sau một cuộc thảm sát các Kitô hữu, Daoud Lamei, tr. 220-227.

Từ năm 1994 đến 2010, gồm 56 số, do nhóm Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm phụ trách.
Các năm 2008 (5 số), 2009 (4 số), 2010 (1 số), số thứ tự được đánh theo năm.

NĂM 2010 [đánh số thứ tự theo năm]

Số 1, Tháng 03/2010 : Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ 👉PDF

Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ, Phương Anh, tr. 9-15.
Sự dữ, một vấn đề nan giải, Minh Sơn, O.P, tr. 16-47.
Phải chăng lịch sử của tự do bắt đầu từ sự dữ?, Phêrô Phạm Duy Khánh, tr. 48-58.
Anh La-da-rô hãy bước ra khỏi mồ, Timothy Radcliffe, O.P, tr. 59-80.
Đạo ông bà, Phan Cường, tr. 81- 92.
Quan niệm cứu độ của Phật giáo và Kitô giáo, Thanh Nhơn, tr. 93-107.
Ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài trên văn hóa Việt Nam, Hoàng Thiên, tr. 108-138.
Giáo hội Việt Nam: Có chăng một ý thức không cân xứng, Nguyễn Trọng Viễn, O.P., tr. 152-159.
Sống Tin Mừng trong thế giới hoá, Jacques Audinet, tr. 160-19-175.
Đâu là kiểu mẫu cho Giáo hội ngày mai, Timothy Radcliffe, O.P., tr. 176-184.

NĂM 2009 [đánh số thứ tự theo năm]

Số 4, Tháng 12/2009 : …Và Thiên Chúa đã làm Người 👉PDF

Từ Thiên Chúa nhập thể đến con người nhập cuộc, Giuse Mai Văn Điệp, tr. 9-19.
Sống chiều kích nhập thể trong những điều bình thường, Phêrô Phạm Duy Khánh, tr. 20-28.
Phẩm giá con người trong mầu nhiệm nhập thể, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 29-34.
Mầu nhiệm nhập thể trong phụng vụ và các giáo phụ, tr. 35-40.
Từ mầu nhiệm tội nguyên tổ đến mầu nhiệm nhập thể, Anh Phương, tr. 41-46.
Nhập thể, nhập thế, nhập tâm, An Phong, tr. 47-56.
Nẻo về chân lý, Paul Martin K. Nam,57-67.
Thánh Giuse trong biến cố giáng sinh, Hoàng Anh, O.P, tr. 68-75. 
Mầu nhiệm nhập thể, Walter Drum, tr. 76-111.
Đâu là ý nghĩa uyên nguyên của sự cứu độ, Rikk Watt, tr. 112-128.
Nền tảng Tân Ước của linh đạo linh mục, John R. Donahe, tr. 129-142.
Chức linh mục cộng đồng của các tín hữu, Nguyễn Đăng Trực, O.P, tr. 143-149.
Đào tạo linh mục giáo phận và dòng tu những điểm đồng quy, Thomas D.Williams, tr. 150-159.
Chức linh mục thừa tác và lời khuyên Phúc Âm, Nguyễn Đăng Trực, O.P, tr. 160-165.
Chức linh mục Anh Em Dòng Giảng Thuyết, Nguyễn Đăng Trực, O.P, tr. 166-174.
Lời cầu nguyện của vị linh mục, Louis-Joseph Lebret, tr. 175-177.

Số 3, Tháng 09/2009 : Chân lý giải thoát 👉PDF

Từ Chân lý mạc khải đến sứ vụ truyền giáo, Gioan Phêny Ngân Giang, tr. 7-16.
Dửng dưng tôn giáo hay vô cảm với chân lý, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 17-26.
Để sự thật trở nên đẹp, Giuse Trọng Viễn, tr. 27-37.
Sống sự thật theo gương Chúa Giêsu, Hoàng Anh, O.P, tr. 38-45.
Tìm kiếm chân lý, Timothy Radcliffe, tr. 46-51.
Nền tảng cho sự phát triển toàn diện và bền vững, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 52-67.
Công bằng và tình liên đới, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 68-74.
Thánh linh mục Gioan Maria Vianney, gưỡng mẫu các linh mục, Gioan Phaolô II, tr. 76-91.
Niềm vui của các linh mục được thánh hiến cho phần rỗi của thế giới, Biển Đức XVI, tr. 92-95.
Lý tưởng và số phận, K'Bao, tr. 96-100.
Lịch sử linh đạo các linh mục, Juan Esquerda Bifet, tr. 109-113.
Chuẩn bị cho việc phục vụ trong thừa tác vụ linh mục, Biển Đức XVI, tr. 114-132.
Giới thiệu con người và tư tưởng Fr. Timothy Radcliffe, O.P., Mân Côi, tr. 134-147.
Không có ngày của Chúa chúng tôi không thể sống được, Timothy Radcliffe, O.P., tr. 148-165.
Ngai của Thiên Chúa, Timothy Radcliffe, O.P., tr. 166-182.
Trách nhiệm của người dạy và người học trong tiến trình học, Anh Phương, tr. 183-200.

Số 2, Tháng 06/2009 : Thế giới tiến hoá hay sáng tạo 👉PDF

Tạo dựng và tiến hóa: Tư tưởng của cha Biển Đức XVI, Bùi Thiện, tr. 7-17.
Tìm hiểu thuyết tiến hóa, George Sim Johnston, tr. 18-26.
Vũ trụ và sự sống ẩn tàng Đấng siêu nhiên, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 27-37.
Thần học về thuyết tiến hóa, Quốc Văn, tr. 38-44.
Thái độ của giáo hội và một số thần học gia đối với thuyết tiến hóa, Thanh Nhơn, tr. 45-48.
Thuyết tiến hóa trong thần học Kitô giáo, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 49-57.
Dịch lý - Quy luật tiến hoá dưới cái nhìn Đông Phương, Phaolô Nguyễn Hải Đăng, tr. 58-69.
Hướng đến một nền thần học Kitô giáo về tiến hóa, An Phong, tr. 70-82.
Tiến hóa sáng tạo và đức tin Công giáo, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 83-91.
Vui buồn đời linh mục hôm nay, Timothy Radcliffe, O.P., tr. 93-110.
Linh mục, công chức hay người phục vụ?, Hoài Sơn, tr. 131-139.
Vai trò đích thực của chức linh mục trong Hội thánh, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 147-157.

Số 1, Tháng 03/2009 : Giáo dục Kitô giáo trong gia đình 👉PDF

Gia đình con đường hy vọng, Bùi Thiện, tr. 7-11.137-
Gia đình, trụ cột của văn minh và tình yêu, Bùi Gia Minh, tr. 12-17.
Một bí quyết hạnh phúc cho gia đình Kitô giáo, Giuse Nguyễn Đình Chiến, tr. 18-23.
Hôn nhân Kitô giáo và đòi hỏi của lời cam kết, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 24-37.
Đâu là tương lai của gia đình Kitô hữu, Trần Bình, tr. 38-48.
Giáo dục gia đình, Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P, tr. 49-66.
Giáo dục tôn giáo nơi các gia đình có con trẻ, ... , tr. 67-85.
Khơi lại nguồn mạch trung tín, Phêrô Phạm Duy Khánh, tr. 86-94.
Gia đình và đạo đức Internet, Vũ Tuấn, tr. 95-106.
Gia đình Việt Nam trước những biến động của xã hội, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 107- 114.
Nguyên lý hiếu đạo trong truyền thống gia đình Việt Nam, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 115-127.
Bưa cơm gia đình Việt Nam, Đỗ Trung Thành, tr. 128-136.
Canh tân việc Giáo Dục đức tin cho thiên niên kỷ III,..., tr...
Linh đạo thiền Phật giáo và linh đạo Kitô giáo, Paul Renaud, M.E.P., tr. 156-160.
Đạo từ bi, Giuse Văn Hoà – Phaolô Chu Vũ, tr. 161-171.
Mầu nhiệm Phục sinh với Mặc khải Kitô giáo, Phan Cường, tr. 172-176.
Các dạng thức và biến tấu của Ơn Cứu độ trong Tân Ước, Arland J. Hultgren, tr. 177-192.

NĂM 2008 [đánh số thứ tự theo năm]

Số 5, Tháng 12/2008 : Hồng ân Nhập thể 👉PDF

Dấu ấn nhập thể trong tập Gitanjali của Tagore, Giuse Lương Hồng Phong, tr. 6-19.
Mầu nhiệm nhập thể tình yêu trao tặng bản thân của Thiên Chúa, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 20-29.
Nhập thể gợi lên hình ảnh và thái độ cho việc hội nhập văn hóa, Giuse Nguyễn Văn Phương, tr. 30-39.
Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và người phàm được đổi mới, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 40-50.
Một góc nhìn về hồng ân nhập thể, Phêrô Lê Văn Chính, tr. 51-62.
Đức Giê su có thực sự là con người không?, Pierre Guilbert, tr. 63-68.
Con người hay Thiên Chúa được đảm nhận nơi Đức Giêsu, Giuse Nguyễn Đình Chiến, tr. 69-71.
Tánh Không Phật giáo, quan niệm "nhập thể" trong triết học phương Đông, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 72-89.
Sự tự hủy trong mầu nhiệm nhập thể, qua thư Philípphê 2,6-11, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 90-111.
Việc nhập thể và sự tự do của Thiên Chúa, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 112-121.
Mầu nhiệm nhập thể trong công trình cứu độ, Giuse Võ Minh Huy, tr. 122-134.

Số 4, Tháng 09/2008 : Lời Chúa 👉PDF

Lời Chúa có nghĩa là gì?, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 7-11.
Lời nhập cuộc vào lịch sử loài người, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 12-27.
Bản thể “Lời” trong sự đối chiếu với vũ trụ luận Đông Phương, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 28-46.
Trình bày Lời Chúa cho người Việt hôm nay, Giuse Mai Văn Điệp, tr. 47-58.
Lời là bánh cho dân Thiên Chúa,Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 57-71.
Lời Chúa trong sứ vụ của các Kitô hữu, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 72-85.
Sức mạnh Lời Chúa với người trẻ hôm nay, Giuse Hà Đình Tuấn, tr. 86- 92.
Lời Chúa, lời ngỏ thân tình, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 93-103.
Tản mạn về Lời Chúa trong sứ vụ của hội thánh và chân dung người sứ giả Lời Chúa, Phêrô Lê Văn Chính, tr. 104-131.
Hợp tác giáo dục trong các trường Công giáo (Phần III), Bộ Giáo dục Công giáo, 132-142.

Số 3, Tháng 06/2008 : Tin Mừng sự sống 👉PDF

Sự sống hồng ân Thiên Chúa ban tặng và trách nhiệm của con người, Phêrô Lê Văn Chính, tr. 5-14.
Văn hóa sự sống toàn diện, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 15-24.
Tin Mừng sự sống, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 25-32.
Quà tặng sự sống, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 33-38.
Lòng kính ngưỡng sự sống trong bản sắc văn hóa Việt Nam, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 39-53.
Sự sống và vấn đề dân số, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 54-66.
Phái tính tình yêu và bi kịch, Trần Văn Thơ, tr. 67-72.
Mầu nhiệm sự sống, Bs. Nguyễn Lan Hải, tr. 73-88.
Một bé thơ chào đời niềm vui hay nghiệp chướng, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 89-96.
Sự sống và nhân vị, một thách đố trong gia đình hiện nay, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 97-105.
Giáo hội và vấn đề phá thai, Đa Minh Trần Bình Tiên, tr. 106-117.
Đi tìm quyền sống và quyền được tôn trọng của người nhiễm HIV, Giuse Hà Đình Tuấn, tr. 118-127.
Hợp tác giáo dục trong các trường Công giáo (Phần II), Bộ Giáo dục Công giáo, 134-141.

Số 2, Tháng 03/2008 : Giáo dục Kitô giáo 👉PDF

Sư phạm của Thiên Chúa nền tảng giáo dục Kitô giáo, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 1-16.
Đạo đức giáo dục trong tư tưởng nho giáo, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 17-37.
Sự khủng hoảng trong nền giáo dục công giáo và giải pháp của thánh Tôma, Kathleen Willett Redle, M.F.A, tr. 38-48.
Đức Giêsu trong truyền thống tôn sư trọng đạo, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 49-58.
Giáo dục lương tâm giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo, Quốc Quang, tr. 59-75.
Thử tìm một đường hướng giáo dục Kitô giáo cho người trẻ trong thời đại hôm nay, Hoàng Anh, O.P, tr. 76-87.
Giáo dục Kitô giáo trong môi trường gia đình theo tinh thần Vaticanô II, Hoàng Văn Hòa, tr. 88-101.
Tương quan gia đình trẻ khởi đầu lao lung, Hoài Sơn, tr. 101-108.
Giáo dục hậu hôn nhân, câu chuyện của những người xây nhà, Giuse Nguyễn Dũng, tr. 109-128.
Môi trường giáo dục-Trăm mối tơ vò, Trần Bình, tr. 129-146.
Hợp tác giáo dục trong các trường Công giáo (Phần I), Bộ Giáo dục Công giáo, 147-154.

Số 1, Tháng 01/2008 : Đức Giêsu thành Nazareth 👉PDF

Người Kitô hữu nhập thế nhìn trong ánh sáng của mầu nhiệm Nhập Thể,Thanh Phong, tr. 1-8.
Thiên tính của Đức Giêsu theo Tin Mừng Nhất Lãm, Trần Văn Thơ, tr. 9-16.
Các lạc thuyết về thiên tính của Đức Kitô trong ba thế kỷ đầu, Giuse Nguyễn Đình Chiến, tr. 17-24.
Đức Ki-Tô - Ngôn Sứ Và Thầy Dạy, Hoàng Thy, tr. 25-32.
Việc tôn thờ nhân tính Đức Kitô, Minh Nhật, tr. 33-40.
Duy nhất tính của "cái tôi" nơi Đức Kitô, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 41-48.
Chúa Giêsu và đức vâng phục,..., tr. 49-74.
Thần học về thập giá theo Kinh Thánh, thánh Phaolô và lịch sử, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 75-90.
Hiệu quả cứu độ của sự phục sinh, Duy Phạm, tr. 105-118.

NĂM 2006 (46-43)

Số 46 (Tháng 12/2006) : Toàn cầu hoá 👉PDF

Toàn cầu hóa, Trần Vịnh, tr. 5-79.
Chúng ta đang ở đâu?, Antôn Mai Văn Hùng, tr. 80-92.
Giới trẻ Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa, Anh Điệp, tr. 93-106.
Ước mong một thế giới tốt đẹp hơn, Giacôbê Vũ Thế Hanh, tr. 107-138.

Số 45 (Tháng 09/2006) : Quyền bính 👉PDF

Quyền bính trong đời sống, Antôn Mai Văn Hùng, tr. 5-14.
Con là Đá, Trần Bình, tr. 15-32.
Quyền bính trong đời sống, Phêrô Phạm Duy Khánh, tr. 33- 53.
Những khía cạnh luân lý của quyền lực, Thomas McMahon, tr. 54-75.
Quyền bính và dân chủ trong Giáo hội, Minh Sơn, O.P, tr. 76-92.
Tuyên xưng chân lý Kitô giáo trong một thế giới đa nguyên theo quan điểm của đức Bênêđictô XVI, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 93-111.

Số 44 (Tháng 06/2006) : Tạo dựng và Tiến hoá 👉PDF

Con người trong dòng lịch sử tạo dựng và tiến hóa, Minh Sơn, O.P, tr. 5-53.
Thần học về sự tạo dựng, Hòa Bình, tr. 54-78.
Từ lời ru của mẹ đến Lời hằng sống của Đức Kitô, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 79-88.
Thần học về Logos theo các giáo phụ, Đinh Vịnh, tr. 89-108.
Thần học về niềm vui, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 109-129.
Quyền lực và vinh quang trong đời tận hiến, Giuse Nguyễn Quang Huy, O.P, tr. 130-144.

Số 43 (Tháng 03/2006) : Người Di-gan hiện đại – Thần học về di dân 👉PDF

Di dân - Dấu chỉ của thời đại, Đa Minh Trần Bình Tiên, tr. 7-16.
Di dân - “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 17- 27.
Vấn đề nhân quyền của người di cư, Graziano Battistella, tr. 28-48.
Thần học về di dân, Fabio Baggio, tr. 49-78.
Mục vụ cho người di dân - Một góc nhìn, Phêrô Phạm Duy Khánh, tr. 79- 87.
Gia đình trong thời đại di dân, Antôn Mai Văn Hùng, tr. 88-101.
Không thể cười, Tsth, tr. 102-107.

NĂM 2005 (39-42)

Số 42 (Tháng 12/2005) : Thế tục hoá – Vấn đề của thời đại 👉PDF

Tục hóa, còn đó những nỗi lo, Trần Bình, tr. 7-14.
Thử nhìn lại xu hướng thế tục hóa trong thời đại hôm nay, Antôn Mai Văn Hùng, tr. 15-34.
Tự do và đam mê dục vọng, Nguyễn Bảo, tr. 40- 47.
Phải chăng có tục hóa thời kinh tế thị trường, Lê Văn La Vinh, tr. 48-55.
Giải mã "Mật mã Da Vanci", Tsth biên tập, tr. 56-114.
Sống với Lời, Trần Kiều, tr. 115-126.
Người đàn bà tội lỗi trong Tin Mừng là ai, Bùi Thiện, tr. 127-131.

Số 41 (Tháng 09/2005) : Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày 👉PDF

Để ở với chúng con luôn mãi, Charles De Foucauld, tr. 7-15.
Thánh lễ, công trình của Thiên Chúa, Jean-Maria Vianney, tr. 16-25.
Sống bí tích Thánh Thể-với hành trình đức tin của Đức Maria, Quốc Văn, tr. 26-38.
Thánh Thể và Hội Thánh, Henri De Lubac, tr. 39-64.

Số 40 (Tháng 06/2005) : Tiệc ly và Thánh Thể 👉PDF

Thánh Thể, Bữa ăn Hiệp Thông, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 5-16.
Bữa tiệc ly của Chúa diễn ra lúc nào?, Vỵ Hương, tr. 17-25.
Bí tích Thánh Thể, khảo luận cuối cùng của thánh Tôma Aquinô, Marie Nicole Boiteau, tr. 26-31.
Thánh lễ, phải chăng là một “nghi lễ”?, Trần Kiều, O.P, tr. 32-38.
Những bữa tiệc Do thái giáo và Thánh Thể, C. Perrot, tr. 39-58.

Số 39 (Tháng 03/2005) : Thánh Thể, nguồn ánh sáng và nguồn sự Sống 👉PDF

Thánh Thể là Một Bữa Tiệc, Đỗ Huy, tr. 5-15.
Thánh Tôma với Lễ Mình Thánh Chúa, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 16-24.
Tìm Hiểu vài hình thức Tôn Thờ Thánh Thể Ngoài Thánh lễ, Hoàng Văn, tr. 25-31.
Lịch sử việc Tôn thờ Thánh Thể, Huy Nghĩa, O.P, tr. 32-46.
Thánh Thể, nguồn lương thực Thần linh, Lê Văn La Vinh, O.P, tr. 47-51.
Thánh Thể, Ánh Sáng và Nguồn Sự Sống của Thiên niên kỷ mới,...., 52-78.
Nữ giới Á châu nghĩ gì về Đức Giêsu, Chung Huyn Kyung, tr. 80-113.
Người linh mục và cuộc khủng hoảng thất vọng giữa lòng Giáo hội, Timothy Radcliffe, O,P, tr. 114-130.
Này Con là Đá, Quốc Văn, O.P, tr. 131-149.

NĂM 2004 (35-38)

Số 38 (Tháng 12/2004) : Từ bữa ăn thường ngày đến bí tích Thánh Thể 👉PDF

Thánh Thể làm nên Giáo hội, Quốc Văn, tr. 7-19.
Mầu nhiệm tự hủy của Thiên Chúa để ban ơn Cứu độ, Trần Huy, O.P, tr. 20-29.
Từ bữa ăn thường ngày đến Bí tích Thánh Thể, Quốc Văn, tr. 30-54.
Thánh Thể, Mầu nhiệm cứu độ, Jean-Pierre Jossua, tr. 55-81.

Số 37 (Tháng 09/2004) : Danh xưng của Thiên Chúa 👉PDF

Chúa là Cha! Chúa là Mẹ, Dom Pierre Miquel, tr. 5-67.
Linh đạo của các ẩn sĩ sa mạc, Bùi Thiện, tr. 89-103.
Tin Mừng và văn hóa, Phan Tấn, tr. 121-144.

Số 36 (Tháng 06/2004) : Hội nhập Tin Mừng và Văn hoá Việt Nam 👉PDF

Hội nhập Tin Mừng vào văn hóa Việt Nam 1, Lê Văn La Vinh, tr. 45-61.
Hội nhập Tin Mừng vào văn hóa Việt Nam 2, Việt Dũng, tr. 62-74.
Từ tư tưởng của học giả Nguyễn Trường Tộ đến hội nhập Tin Mừng vào Văn hóa Việt Nam, Bùi Gia Minh, tr. 75-84.
Anh chị em của Chúa Giêsu, Giuse Trần Trung Liêm, O.P., tr. 85-104.
Đời sống thường nhật của người Do Thái thời Thánh Kinh, François Giron, tr. tr. 105-113.
Hộp xương Giacôbê : Vật chứng đầu tiên về sự hiện hữu của Chúa Giêsu?, Giuse Trần Trung Liêm, O.P., tr. 114-126.

Số 35 (Tháng 03/2004) : Những nẻo đường Tâm linh Châu Á 👉PDF

Tiểu sử thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, Tsth, tr. 7-11.
Linh đạo Kitô giáo Việt Tộc, có hay không?, Thanh Trúc, tr. 12-24.
Sự gặp gỡ giữa Trang Tử của trí tuệ tự nhiên và Đức Giêsu Tin Mừng, Mác-ti-nô Nguyễn Thanh Tuyền, tr. 25-94.
"Cái thiêng" và vấn đề hội nhập văn hóa ở Việt Nam, Trần Văn Việt, O.P., tr. 95-118.
Truyền giáo, Gia-cô-bê Vũ Thế Hanh, tr. 119-126.
Bài học rút ra được qua gương các vị truyền giáo ở Việt Nam trong giai đoạn đầu, Giuse Phạm Công Liêm, tr. 127-44.
Nghĩ về việc truyền giáo hôm nay, Lê Văn La Vinh, O.P., tr. 145-152.
Cha Yves Congar với công đồng Vatican II, Trung Nghĩa, O.P. lược dịch, tr. 184-193.

NĂM 2003 (31-34)

Số 34 (Tháng 12/2003) : Phong trào New Age 👉PDF

Vài nét tổng quan về phong trào New Age, Vân Hạ, tr. 7-17.
Suy tư về phong New Age: Cùng đọc qua văn kiện " Đức Giêsu Kitô, Đấng mang đến nguồn nước hằng sống", Trung Nguyễn, tr. 18-49.
Giới thiệu văn kiện Tòa thánh về "New Age", Trung Nguyễn, tr. 50-65.
New Age trong vòng tranh luận: Một số nhận định, tsth biên tập, Michel Lacroix và Bernard Ugeux, tr. 66-72.
Suy tư về văn kiện "Đức Giêsu Kitô, Đấng mang đến nguồn nước hằng sống", Tất Trung, Minh Tuấn, tr. 73-100.

Số 33 (Tháng 09/2003) : Ba lời khuyên Phúc Âm 👉PDF

Vâng phục vì Nước Trời, José Cristo Rey García Paredes, CMF, tr. 6-30.
Đức Khó nghèo vì Nước Trời, José Cristo Rey García Paredes, CMF, tr. 31-74.
Sống độc thân khiết tịnh vì Nước Trời, José Cristo Rey García Paredes, CMF, tr. 75-104.

Số 32 (Tháng 06/2003) : Tình yêu - hôn nhân - gia đình 👉PDF

Tình yêu và hôn nhân trong Thánh kinh, Bùi Minh Đức, tr. 7-26.
Hôn nhân và gia đình theo quan điểm nhân chủng học và xã hội học, Thanh Tuyền, tr. 27-53.
Lịch sử hôn nhân công giáo, Anh Phương, tr. 54-70.
Tiến triển của Thần học hôn nhân trong thế kỷ 20, Trọng Nghĩa, tr. 71 - 90.
Gia đình Việt Nam, mảnh đất phì nhiêu cho hạt giống Tin Mừng, Quốc Văn, tr. 91-105.
Truyền giáo và Văn hóa trong thế kỷ XIX, Aylward Shorter, tr. 106-125.

Số 31 (Tháng 03/2003) : Đau khổ một thách đố 👉PDF

Đau khổ, thân phận con người, Lương Phong, tr. 7-27.
Những nỗi đau ngọt ngào, Quốc Văn, tr. 28-46.
Khi đau khổ gõ cửa nhà bạn, Ferdinad T. Hernando, tr. 47-53.
Bàn luận về ý nghĩa khổ đau theo Quan Niệm của Victor E. Frankl, Thanh Tuyền, tr. 54-63.
Vấn đề đau khổ trong chiều hướng đối thoại tôn giáo, Hans Küng, tr. 64-84.
Những đóng góp của khoa giải thích triết học cho việc giải thích Kinh Thánh, Thái Dương, tr. 85-95.
Truyền thống Kitô giáo về chiến tranh chính nghĩa, Lisa Sowle Cahill, tr. 96-109.

NĂM 2002 (27-30)

Số 30 (Tháng 12/2002) : Ơn cứu độ nơi người chan chứa 👉PDF

Cứu độ, cứu rỗi, cứu thế, Thành Phương, tr. 7-14.
Ơn cứu độ trong niềm tin Kitô giáo, Quốc Việt, tr.15- 32.
Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế và Con Thiên Chúa, Monika Hellwig, tr. 33-56.
Một phác thảo về kế hoạch Thiên Chúa cứu độ trong Do thái-Kitô giáo, Tư Cù, tr. 57-69.
Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ, Anh Phương, tr. 70-80.

Số 29 (Tháng 09/2002) : Giáo hội Chúa Kitô 👉PDF

Giáo hội học sau Công đồng Vaticanô II, Kim Thao, tr. 7-14.
Giáo hội bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi, K'Bao, tr. 15-33.
Tạo một thiên đường từ trái đất, Nobert Brox, tr. 34-45.
Cuộc nhập thể đầu tiên của Kitô giáo, A. N. Sherwin-White, tr. 46-57.
Ngôn ngữ - Hiện sinh cộng đồng, Jacque J. Natanson, tr. 58-71.
Giáo hội, tôi bộc của Chúa Cha và của nhân loại, J. M. R Tillard, tr. 72-81.
Hội nhập Văn hoá và những cuộc truyền giáo thời hậu cải cách, Aylward Shorter, tr. 83-100.
Phật giáo “gợi ý gì” cho niềm tin của bạn?, Thanh Bình, tr. 101-109.

Số 28 (Tháng 06/2002) : Kính mừng Maria 👉PDF

Lòng sùng kính Đức Maria và vấn đề đại kết, L. Lochet, tr. 7-23.
Hình ảnh Tin Mừng về Người Mẹ Đức Giêsu, E. Schillebeeckx, O.P, tr. 24-52.
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria trong phạm vi ân sủng, J. Galot, S.J, tr. 53-58.
Mẹ các tín hữu, Hugo Rahner, tr. 59-80.
Linh đạo theo Đức Maria, J. M. Perrin, O.P, tr. 81-93.
Kinh Mân Côi, Tsth, tr. 94-99.

Số 27 (Tháng 03/2002) : Thần học về ảnh thánh Icon 👉PDF

Nghệ thuật thánh, nghệ thuật trong phụng vụ, Hanh Thông, tr. 7-19.
Kỹ thuật vẽ Icon, Trần Thái Hiệp, tr. 20.
Bài suy niệm trước bức ảnh Chúa Ba Ngôi, Jean Grangette O.P, tr. 21-24.
Ảnh thánh - Bài giảng dành cho cộng đoàn thánh Mác-cô, Tsth, tr. 25-57.
Ảnh thánh Icon, Anh Phương, tr. 58-59.
Ảnh thánh Icon dưới cái nhìn của anh em Chính Thống giáo, Vân Hạ chuyển ngữ, tr. 60-80.
Hội nhập Văn hóa và những cuộc truyền giáo thời đầu, Aylward Shorter, tr. 82-103.

NĂM 2001 (23-26)

Số 25&26 (Tháng 12/2001) : Thần học về mạc khải 👉PDF

Mạc khải và việc nhập thể, Bình Hòa, tr. 7-14.
Mạc khải và đức tin, Thanh Phương, tr. 15-24.
Mạc khải và dấu lạ, Huynh Công, tr. 25-34.
Mạc khải và Hội thánh, Huynh Đệ, tr. 35-55.
Mạc khải và niềm tin trong Phật giáo, An Phong, tr. 57-77.
Hướng tới một lối giải thích mới cho kinh Coran trên quê hương Islam, Linh Nguyên, tr. 78-107.
Đức Giêsu và các nền văn hoá, Aylward Shorter, tr. 109-129.
Một Đức Giêsu Việt Nam - Người Anh cả và là vị Tổ tiên con dân đất Việt: Tại sao không?, Peter C. Phan, tr. 130-143.
Nguồn cội phương Nam của “Đạo”, Vô Trú, tr. 144-149.
Lectio Divina trong thừa tác vụ mục vụ, Trương Nhã, tr. 150-163.

Số 24 (Tháng 06/2001) : Thần học về nhập môn Kinh Thánh 👉PDF

Những vấn đề thần học nhập môn Kinh Thánh, Bình Hòa, tr. 7-22.
"Sách giáo lý Công giáo với việc giải thích Kinh Thánh", Chung Trần, tr. 23-31.
Thần học về ơn linh hứng trải qua lịch sử, Bình An, tr. 32-38.
Việc giải thích Kinh Thánh trong Hội thánh, Trường Ca, tr. 39-60.
Kinh Thánh và việc cầu nguyện, Hoa Trang, tr. 61-65.
Những phương pháp tìm hiểu Kinh Thánh, Bình Hoà, tr. 66-70.
Những đóng góp của Công đồng Va-ti-ca-nô II về ơn Linh hứng Kinh Thánh, Atonio Maria Artola, tr. 71-99.
Hội nhập văn hoá trong Cựu Ước, Aylward Shorter, tr. 101-119.
Các cộng đồng Islam ở Đông Nam Á, Châu Trần, tr. 121-131.
Đọc Lời Chúa - Lectio Divina, Marc Sevin, tr. 133-155.

Số 23 (Tháng 03/2001) : Đối thoại và chân lý 👉PDF

Đối thoại và Chân Lý, Donald J. Goergen, O.P, tr. 7-24.
Lời Chúa, các tôn giáo và văn hóa thế giới, Claude Geffré, O.P, tr. 25-52.
Đối thoại và rao giảng Tin Mừng, Quốc Văn, tr. 53-61.
Hội nhập văn hóa và ơn cứu độ, Aylward Shorter, tr. 62-81.
Lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng Islam tại Tp. Hồ Chí Minh, Châu Trần, tr. 88-106.
Đọc Lời Chúa - Lectio Divina, Marc Sevin, tr. 108-126.

NĂM 2000 (19-22)

Số 22 (Tháng 12/2000) : Mừng 2000 năm Chúa giáng sinh 👉PDF

Đêm thánh Noel, Phương Tây, tr. 7-12.
Thần học nhập thể theo thánh Gioan, Phương Tây, tr. 13-18.
Mầu nhiệm Giáng sinh, Phương Nam, tr. 19-32.
Ngôi Lời mạc khải, Phương Bắc, tr. 33-47.
Ngôi Lời hóa thành nhục thể, Phương Bắc, trg. 48-56.
Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, Phương Thanh, tr. 57-65.
Nguồn gốc ý niệm Thượng Đế, Phương Nam, 67-75.
Thắc mắc về sự hiện hữu của Thiên Chúa, Tuệ Trinh, tr. 76-91.
“Một lịch sử về Thiên Chúa” của Karen Amstrong, Đỗ Hữu Nghiêm, tr. 92-107.
Ngũ đạo của Thánh Thomas, Phương Đông, tr.108-123.
Kitô học và hội nhập văn hoá, Aylward Shorter, tr. 125-141.
Đọc Lời Chúa - Lectio Divina, Marc Sevin, tr. 143-163.

Số 21 (Tháng 09/2000) : Đối thoại liên tôn 👉PDF

Đối thoại trong viễn tượng đa nguyên tôn giáo, Thái Lam Hồng, tr. 7-16.
Văn hóa đối thoại, Hội Đồng Thế Giới các Giáo Hội, tr. 17-40.
Tương quan giữa Đức Kitô với những con đường cứu độ khác, Nguyễn Thái, tr. 41-60.
Thần học về các tôn giáo trong viễn tượng đa nguyên tôn giáo, Nguyễn Thanh Phương, tr. 61-69.
Thuật ngữ Kitô giáo trong hội nhập văn hóa, Aylward Shorter, tr. 71-88.
Hội nhập văn hóa theo Tông huấn Giáo hội tại Á châu, Mặc Giao, tr. 89-102.
Lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng Islam tại thành phố Hồ Chí Minh, Châu Trần, tr. 103-120.
Đọc Lời Chúa - Lectio Divina, Marc Sevin, tr. 121-135.

Số 20 (Tháng 06/2000) : Lectio Divina 👉PDF

Truyền thống đọc Lời Chúa - Lectio Divina trong Do thái giáo và Kitô giáo, Tsth, tr. 7-22.
Lectio Divina và đời sống thiêng liêng, Hồng y Carlos Martini, tr. 23-34.
Các văn bản cho thấy Lectio Divina là quan trọng và đáng thực hành, Tsth, tr. 35-39.
Lectio Divina - Tiếp cận Lời Chúa, Tsth, tr. 40-63.
Một mẫu Lectio Divina: Khải huyền 20,7-10, Tsth, tr. 64-70.
Đọc Lời Chúa và Phương pháp suy niệm Lời Chúa, Nguyễn Tất, tr. 113-122.
Thay đổi văn hóa, Aylward Shorter, tr. 72-88.
Thiền Vipassana, Đặng Sơn Vô Trú, tr. 89-96.
Khổng giáo, Djénane Kareh Tager, tr. 98-104.
Để mình trống rỗng, Georges Theotis, tr. 106-111.
Đọc Lời Chúa và Phương pháp suy niệm Lời Chúa, Nguyễn Tất

Số 19 (Tháng 03/2000) : Đời sống Kitô giáo 👉PDF

Luật tự nhiên, Tsth, tr. 5-18.
Tội lỗi và ơn thánh, Bình Hòa, tr. 19-33.
Bài giảng trên núi, Phan Cường, tr. 34-59.
Sám hối và tin vào Tin mừng, Tư Cù, tr. 60-63.
Luân lý trong cuộc đời, Việt Nam, tr. 64-71.

NĂM 1999 (15-18)

Số 18 (Tháng 12/1999) : Thần học truyền giáo 👉PDF

Những vấn đề Thần học truyền giáo, Tấn Hứa, tr. 7-16.
Hoạt động truyền giáo theo Thông điệp Redemptoris Missio, Bình Hòa, tr. 17-26.
Những chặng đường truyền giáo của Giáo hội, Phan Cường, tr. 27-47.
Phúc Âm với các nền văn hóa, Phương Nam, tr. 48-57.
Tân Phúc Âm hóa, Phương Anh, tr. 58-64.
Một cách thế mới để Giáo hội luôn hiện diện tại Á châu, ĐHY Julius Darmaatmadja, tr. 65-74.
Văn hóa và Tôn giáo, Aylward Shorter, tr. 75-91.

Số 17 (Tháng 09/1999) : Thần học căn bản 👉PDF

Thần học căn bản, Bình Hòa, tr. 5-15.
Thần học về mặc khải, Tấn Hứa, tr. 30-39.
Nữ Thần học, Kim Thao, tr. 40-49.
Thần học sinh thái, Phương Nam, tr. 50-59.
Một lối nhìn thần học, Tsth, tr. 60-69.
Sự tiến triển trong lối hiểu của Giáo hội về văn hoá, Aylward Shorter, tr. 71-89

Số 16 (Tháng 06/1999) : Kitô luận 👉PDF

Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là con người, Bình Hòa, tr. 26-39.
Những vấn đề Kitô học hiện đại, Kim Thao, tr. 32-37.
Những vấn đề chung quanh thập giá và cuộc Phục sinh của Đức Kitô, Hoa Trang, tr. 40-45.
Mầu nhiệm cứu rỗi, Phan Thiên, tr. 46-51.
Đức Kitô nhìn từ bên ngoài, Việt Nam, tr. 52-57.
Kitô luận theo thánh Thomas D’Aquin, Tu sĩ Khoa Kin, tr. 58-65.
Vị trí Đức Kitô như trung gian duy nhất của ơn cứu độ trong xu hướn thần học đối thoại liên tôn, P.X Nguyễn Văn Nhứt, O.P, tr. 66-73.
Hội nhập văn hoá : Nội dung các thuật ngữ, Aylward Shorter, tr. 75-93
Vài kinh nghiệm giúp thanh thiếu niên cai nghiện ma túy, Tư Cù, tr. 109-119.

Số 15 (Tháng 03/1999) : Luân lý sinh học 👉PDF

Khoa luân lý sinh học, Bình Hòa, tr. 7-12.
Hiến chương của các nhân viên y tế, Phan Tấn, tr. 13-28.
Nhân bản vô tính: thực trạng kỹ thuật và lượng giá về đạo đức, Marciano Vidal, tr. 29-43.
Đầu tiên là cừu, rồi đến con người chăng ?, Eberhard Schockenhoff, tr. 44-48.

NĂM 1998 (11-14)

Số 14 (Tháng 12/1998) : Thần học mục vụ 👉PDF

Thần học mục vụ, Bình Hòa, tr. 7-22.
Thần học mục vụ theo công đồng Vaticano II, Tấn Anh, tr. 23-32.
Mục vụ cho người nghiện ma túy, P.X Nguyễn Văn Nhứt, O.P, tr. 33-42.
Mục vụ huấn giáo, Tấn Cường, tr. 43-48.
Thần học về giáo dân, Việt Nam, tr. 44-49.
Thần học về giáo dân tại THĐGM năm 1987, Hoàng Việt, tr. 50-59.

Số 13 (Tháng 09/1998) : Thần học về các tôn giáo 👉PDF

Kitô giáo với các tôn giáo, Bình Hòa, tr. 7-26.
Vấn đề tự do tín ngưỡng theo dòng lịch sử, Tấn Anh, tr. 27-39.
Tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng, Tấn Cường, tr. 40-49.
Lịch sử của mối tương quan giữa Kitô giáo với các tôn giáo, Bình Hòa, tr. 50-74.
Thần học về các tôn giáo, Phan Tấn, tr. 75-95.

Số 12 (Tháng 06/1998) : Học thuyết xã hội của giáo hội 👉PDF

Học thuyết Xã hội của Giáo hội, Phan Anh, tr. 7-26.
Trong lãnh vực Kinh tế, Bình Hòa, tr. 27-41.
Trong lãnh vực Chính trị, Tấn Cường, tr. 42-58.
Lịch sử vấn đề nhân quyền, Việt Nam, tr. 59-77.

Số 11 (Tháng 03/1998) : Con người - Nhân linh ư vạn vật 👉PDF

Giới thiệu: Thần học về con người, Tsth, tr. 7-10.
Quan niệm Kinh Thánh về con người, Phan Tấn Thành, tr. 11-20.
Lịch sử tư tưởng về con người, Bình Hoà, tr. 21-34.
Thần học về con người, Hoan Ca, tr. 35-45.
Con người với các loại văn hóa mới trong xã hội chúng ta, Tư Cù, tr. 46-62.
Con người, một huyền nhiệm, Bình Hòa, tr. 63-72.
Bồ tát đạo và Kitô đạo?, Vô Trú, tr. 74-81.
Một lối vào cho Hội nhập Văn hóa, P.X Nguyễn Văn Nhứt, O.P, tr. 82-94.

NĂM 1997 (7-10)

Số 10 (Tháng 12/1997) : Thần học đại kết 👉PDF

Thần học Đại kết, Tấn Anh, tr. 5-27.
Tuyên xưng Đức tin Đại kết, Bình Hòa, tr. 28-57.
Phong trào đại kết - Những chặng đường và thách đố, P.X Nguyễn Văn Nhứt, O.P, tr. 58-72.
Đường vào Thiền - Phần 2, Vô Trú, tr. 74-86.
Ngẫm nghĩ về cuộc Nhập thể Văn hóa của Giáo hội Việt Nam, Thái Sơn, tr. 94-104.

Số 9 (Tháng 09/1997) : Hôn nhân và gia đình 👉PDF

Những chặng đường tiến triển của Thần học về Hôn nhân, Bình Hòa, tr. 7-16.
Cuộc tranh luận về tính cách Bí tích của Hôn nhân các kitô hữu, Tấn Anh, tr. 17-22.
Thần học mục vụ về Hôn nhân, Hoa Trang, tr. 23-33.
Ý thức về hạnh phúc trong hôn nhân, Nam Giao, tr. 35-41.
Luật pháp và hôn nhân, Tsth, tr. 42-66.

Số 8 (Tháng 06/1997) : Thần học về đời sống tận hiến 👉PDF

Thần học về đời sống tận hiến, Bình Hòa, tr. 7-25.
Linh mục, người là ai?, Tấn Anh, tr. 26 - 48.
Các văn kiện về đời tu 1965-1996, Lê Hoan, tr. 49-79.
Hai điểm truy vấn: Hội nhập văn hóa và tính cách đa văn hóa, Gregory Baum, tr. 81-90.

Số 7 (Tháng 03/1997) : Thần học về Đức Ki-tô 👉PDF

Những bức chân dung của Đức Kitô trải qua 20 thế kỷ, Kim Thao, tr. 7-31.
Thần học Kinh thánh về Thập giá, Bình Hòa, tr. 32-43.
Những suy tư của các Giáo phụ và các nhà thần học về Thập giá, Tấn Anh, tr. 45- 54.
Bất tử hay Phục sinh, Hoa Trang, tr. 55-75.
Chứng từ về Thiền và Cầu nguyện, Vũ Văn Thiện, tr. 77-91.

NĂM 1996 (4-6)

Số 6 (Tháng 11/1996) : Mầu nhiệm Thiên Chúa 👉PDF

Thần học về tạo dựng, Kim Thao, tr. 7-18.
Ý nghĩa của lòng tin vào Thiên Chúa tạo dựng và những vấn đề hiện đại, Bình Hòa, tr. 19-33.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Tấn Hứa, tr. 34-54.
Thần học về Chúa Thánh Thần, Bình Hòa, tr. 55-88.
Đặc sủng, hồng ân và hoa trái của Thánh Thần, Hoa Trang, tr. 89-106.
Thần học về sự chết, Tấn Anh, tr. 109-131.

Số 5 (Tháng 08/1996) : Cầu nguyện 👉PDF

Con người và đời sống cầu nguyện, Phạm Quang, tr. 7-14.
Cầu nguyện Kitô giáo, Tsth, tr. 15-22.
Những phương pháp cầu nguyện trải qua lịch sử Kitô giáo, Tấn Hứa, tr. 23-27.
Những phương pháp tâm nguyện, Kim Thao, tr. 28-32.
Những phương pháp tâm nguyện theo thánh Inhaxi-ô, Huyền Thông, tr. 33-38.
Phương pháp cầu nguyện theo cha Luis de Granada và dòng Carmêlô, Thảo Phương, tr. 39-43.
Phương pháp tâm nguyện của các tác giả Pháp thế kỷ 17, Tsth, tr. 44-49.
Kết luận về các phương pháp cầu nguyện, Tấn Anh, tr. 50-54.
Thần bí Kitô giáo và thần bí ngoài Kitô giáo, Kim Thao, tr. 55-59.
Thánh Tê-rê-xa A-vi-la với sự cầu nguyện, Hoàng Văn, tr. 60-66.
Thần học về cầu nguyện theo thánh Tê-rê-xa A-vi-la, Tsth, tr. 67-72.
Những điểm nổi bật trong các tác phẩm của thánh Catarina Siena, Tsth, tr. 73-79.
Đạo lý về chiếc cầu theo thánh Catarina Siena, Hoa Trang, tr. 79-84.
Vai trò của thân xác trong việc cầu nguyện, Vandana Mataji, RSCJ, tr. 85-104.
Đức tin hội nhập văn hóa hay đồng dạng với văn hóa,..., tr. 105-120.

Số 4 (Tháng 04/1996) : Linh đạo 👉PDF

Tu đức học là gì?, Bình Hòa, tr. 7-17.
Linh đạo và các linh đạo, Francois Vandenbroucke, O.S.B, tr. 18-40.
Linh đạo qua dòng lịch sử, Tsth, tr. 41-67.
Những linh đạo khác nhau dựa theo bậc sống, Phan Tấn, tr. 68-86.
Tác vụ văn hóa, Gotthard Fuchs, tr. 88-105.
Làm sao nói về im lặng?, Vô Trú, tr. 106-110.

NĂM 1995 (3)

Số 3 (Tháng 02/1995) : Học thuyết thánh Tôma 👉PDF

Thánh Tô-ma: con người và tác phẩm, Tsth, tr. 9-20.
Thánh Tô-ma: con người tri thức và thánh thiện, Trần Trung- Nguyễn Trọng, tr. 21-32.
Tình thầy trò giữa An-bê-tô và Tô-ma, Minh Thông, tr. 33-36.
Bạn có biết?, Tsth, tr. 37-38.
Tính Thời sự của học thuyết Thánh Tô-ma, Gioan Phaolô II, tr. 39-51.
Truyền thống Thánh Tô-ma từ công đồng Va-ti-ca-nô II, Gerald McCoo, tr. 52-71.
Thánh Tô-ma và Ơn Linh Hứng Thánh Kinh, Pierre Benoit, tr. 72-90.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong lịch sử Giáo Hội, Bình Hòa, tr. 91-97.
Quan niệm về thần học luân lý theo Thánh Tô-ma, Kim Thao, tr. 98-103.
Thần học về con người theo các Giáo Phụ và Thánh Tô-ma, Phan Tấn, tr. 104-108.
Mầu nhiệm truyền tin với thánh Tô-ma A-qui-nô Suma Theologiae III, Q. 30), tr. 109-118.
Một đề nghị đơn giản dành cho người bắt đầu đọc Thánh Tô-ma, Otto Hermann Pesch, tr. 119-126.
Hội nhập văn hóa trong đời tu và trong việc đào tạo, Vandana Mataji, tr. 129-147.
Từ Vô Ngã đến Tánh Không, Đăng Sơn Vô Trú, tr. 148-152.

NĂM 1994 (1-2)

Số 2 (Tháng 11/1994) : Thần học luân lý 👉PDF

Kitô giáo có một nền luân lý riêng không?, Bình Hòa, tr. 6-11.
Những đặc trưng của luân lý Ki-tô giáo, Kim Thao, tr. 12-16.
Có buộc phải giữ hết các mệnh lệnh luân lý của Tân Ước không?, Phan Tấn, tr. 17-22.
Lương tâm là gì?, Bình Hòa, tr. 26 -28.
Những quan điểm khác nhau về Lương Tâm trải qua lịch sử, Kim Thao, tr. 29-34.
Học thuyết về lý lẽ cân xứng trong thần học luân lý, Phan Tấn, tr. 35-40.
Sự lựa chọn căn bản, Kim Thao, tr. 41-45.
Lịch sử thần học luân lý, Bình Hòa, tr. 46-55.
Những nét đặc trưng của luân lý Ki-tô giáo theo Sách Giáo Lý Công Giáo, Phúc Nhạc, tr. 56-60.
Giới thiệu Thông điệp Veritatis Splendor, Đức Anh, tr. 62-71.
Những vấn đề chính của thần học luân lý chung quanh thông điệpVeritatis Splendor, Bình Hòa, tr. 72-76.
Lương tâm và chân lý theo thông điệp Veritatis Splendor, Kim Thao, tr. 77- 82.
Thần học tại Á Châu, Phan Tấn, tr. 84-89.

Số 1 (Tháng 08/1994) : Những đường hướng mới của Thần học 👉PDF

Những biến chuyển thần học sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Bình Hòa, tr. 5-9.
Thần học giải phóng, Bình Hòa, tr. 10-14.
Những thay đổi của thần học luân lý từ Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Bình Hòa, tr. 15-20.
Những phương pháp tìm hiểu Kinh Thánh, Bình Hòa, tr. 21-26.
Thần học về Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Kim Thao, tr. 27-31.
Những vấn đề Ki-tô học hiện đại, Kim Thao, tr. 32-37.
Thần học về sự cứu độ, Kim Thao, tr. 37-42.
Giáo Hội học sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Kim Thao, tr. 42-48.
Những đường hướng của Thánh Mẫu Học, Kim Thao, tr. 48-53.
Thần học về các bí tích, Kim Thao, tr. 53-58.
Cánh chung luận, Kim Thao, tr. 58-64.
Nữ thần học, Kim Thao, tr. 64-69.
Vài suy nghĩ về hội nhập văn hóa, Mạnh Khoa, tr. 70-73.
Suy nghĩ về công cuộc Tin Mừng hóa của Giáo hội trên quê hương Việt Nam, Lê Quang, Đỗ Minh, tr. 73-85.
Diễn văn của Đức cha Leobard D’souza, Tổng Giám mục Nagpur, Leobard D'souza, tr. 86-89.
Hội nhập văn hóa trong đời tu và trong việc đào tạo, Thomas Aykara, C.M.I, tr. 90-109.
Hội nhập văn hóa, một khái niệm phong phú, Timothy Radcliffe, O.P, tr.110- 116.