Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôma-Kinh Thánh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôma-Kinh Thánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

THIÊN SỨ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A

Thời sự Thần học – Số 3 – Tháng 2/1995, tr. 109-118

Để giúp độc giả có được một ý niệm về lối văn của Thánh Tô-ma, Thời sự Thần học xin trích dịch một đề luận (quaestio) trong bộ TỔNG LUẬN THẦN HỌC - SUMMA THEOLOGIAE của ngài.
Minh Sơn chuyển ngữ từ nguyên bản Latinh

Summa Theologiae, pars IIIa, quaestio 30


Chúng ta sẽ học hỏi về mầu nhiệm thiên sứ truyền tin cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a qua bốn mục (articulus) sau đây :
  • Đức Mẹ có cần được Chúa sai thiên sứ đến truyền tin không ? 
  • Ai đến truyền tin cho Đức Mẹ ? 
  • Thiên sứ hiện đến bằng xương thịt hay chỉ qua tưởng tượng ? 
  • Diễn tiến cuộc truyền tin như thế nào ?

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

THÁNH TÔ-MA VÀ ƠN LINH HỨNG KINH THÁNH

Thời sự Thần học - Số 3 - Tháng 2.1995, tr. 72-90

Pierre Benoit


Trong bài viết ngắn gọn này, tôi muốn điểm lại phần đóng góp của thánh Tôma trong những tranh luận gần đây liên quan đến ơn linh hứng trong Kinh Thánh. Tôi biết trong những tác phẩm mới đây nhất, người ta đã lên tiếng khẳng định rằng, những vấn đề do các khoa tâm lý, xã hội học và chú giải hiện đại đặt ra đã làm cho những bước đầu chập chững về ơn linh hứng của thời Trung cổ trở nên lỗi thời [1]. Đành rằng các quan điểm mới, phát sinh từ những tiến bộ của các khoa nhân văn phải được quan tâm. Nhưng tôi nghĩ rằng ý kiến của các thần học gia cổ thời và đặc biệt của thánh Tôma phần lớn vẫn còn giá trị và tiếp tục cống hiến cho các công trình thần học mới những nền tảng vững chắc. Xem thường những ý kiến đó, toà nhà thần học sẽ lâm nguy.