Hiển thị các bài đăng có nhãn Bí tích giao hoà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bí tích giao hoà. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

CÁC THỪA TÁC VIÊN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT, CÁCH RIÊNG QUA BÍ TÍCH GIAO HOÀ

Thời sự Thần học - Số 71, tháng 02/2016, tr. 96-116

Dàn bài

I. Chúa Giêsu-Kitô, Thừa tác viên (minister) của lòng thương xót của Thiên Chúa 
  1. Trong tương quan với Thiên Chúa
  2. Trong tương quan với Hội thánh 
II. Hội thánh, Thân mình của Chúa Giêsu-Kitô là thừa tác viên (minister) của lòng thương xót của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu-Kitô
  1. Hội thánh và Lời thương xót của Thiên Chúa 
  2. Hội thánh và những hành vi bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa
  3. Hội thánh và những hành động của lòng thương xót 
III. Linh mục, cách riêng, qua việc tha tội, là thừa tác viên chính của lòng thương xót của thiên chúa nơi Bí tích Giao hoà
  1. Các nhân vật liên hệ đến Bí tích Giao hoà
  2. Hiệu quả của Bí tích Giao hoà 
  3. Bản chất của tội lỗi
  4. Linh mục, thừa tác viên chính của lòng thương xót của Thiên Chúa
Viết tắt: MV = Misericordiae Vultus

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA ĐƯỢC BIỂU TỎ TRONG PHỤNG VỤ

Thời sự Thần học - Số 71, tháng 2/2016, tr. 71-95

Dàn bài

1. Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu tỏ qua sự hiện diện của Ngài trong lịch sử cứu chuộc
2. Sự hiện diện của lòng Chúa xót thương trong Phụng vụ
3. Lòng thương xót của Thiên Chúa hiện diện qua thừa tác viên cử hành phụng vụ
Viết tắt: 
DC = Deus Caritas est 
EE = Ecclesia de Eucharistia 
LG = Lumen Gentium 
MV = Misericordiae Vultus 
SC = Sacrosanctum Concilium 

Lm. Antôn Hà văn Minh


Đức thánh cha Phanxicô trong Tông sắc Misericordiae Vultus đã viết: “Chúa Giê-su Kitô là dung nhan Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo xem ra được trình bày một cách chính xác trong câu nói ấy. Trong Chúa Giêsu thành Nazareth, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha trở nên sống động và rõ ràng, và đã tìm thấy tột đỉnh điểm của nó” [số 1].