Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

THỜI SỰ THẦN HỌC - SỐ 104, THÁNG 05/2024

LỜI GIỚI THIỆU


Nhân dịp lễ Ngũ Tuần, số báo này được dành cho bí tích Thêm sức, vốn được coi là bí tích trao ban Chúa Thánh Thần.

Trong kinh “Nghĩa đức tin” quen đọc vào các Chúa Nhật, các tín hữu được dạy rằng: “Có bảy phép bí tích mà thôi, song phép Rửa tội và phép Mình Thánh Chúa và phép Giải tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng tôi được rỗi”. Trong bối cảnh này, thử hỏi: phép Thêm sức có cần thiết không? Phải chăng phép Thêm sức không chỉ là bí tích được xếp thứ hai trong số bảy bí tích mà còn được coi là thuộc về hạng hai xét về tầm quan trọng, nghĩa là nếu không lãnh thì cũng chẳng sao!

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

TÌM HIỂU VỀ SÁCH TALMUD

Thời sự Thần học – Số 28, tháng 6/2002, tr. 109-116.

Là bộ sách khoa bình chú Kinh Thánh Hípri lớn nhất, Talmud trở thành cuốn sách vượt thời gian. Ra đời từ thế kỷ thứ II, bộ sưu tập kiến thức của các vị thầy Do Thái này không ngừng được nghiên cứu và chú giải. Talmud vừa là bộ sưu tập kéo dài hàng ngàn năm, vừa không ngừng được đọc lại để tìm kiếm nguồn chân lý vô tận. Với sáu ngàn trang sách, Talmud mở ra cho con người một cuộc phiêu lưu vào thế giới Kinh Thánh Hípri. Xin trân trọng giới thiệu di sản về trí tuệ lẫn tâm linh của người Do Thái qua lời hướng dẫn của kinh sư Marc–Alain Ouaknin, sinh năm 1957, hiện ông là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Do Thái Aleph ở Paris. Ngoài ra vị kinh sư triết gia, họa sĩ kiêm thi sĩ này còn là giáo sư thỉnh giảng tại Phân khoa Văn học Đối chiếu của Đại học Bar–llan ở Tel–Aviv.

Bùi Minh Đức chuyển ngữ

theo Actualité des Religions, 02/2002

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2024

TÌNH CA : LỐI ĐỌC BIỂU TƯỢNG

Thời sự Thần học - Số 95, tháng 3/2022, tr. 193-223. 

_Luca Mazzinghi_ 

Nguồn: Cantico dei cantici, Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cinisello (Milano) 2011, p. 9-32; 113-23. Tác giả là linh mục giáo phận Firenze, giáo sư Phân khoa thần học Miền Trung Italia, Đại học Gregoriana và Giáo hoàng Thánh Kinh Học viện, Chủ tịch hiệp hội Kinh Thánh Italia.
{tocify} $title = {MỤC LỤC}

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

NHỮNG CA KHÚC TÂM LINH CỦA THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ

Thời sự Thần học - Số 95, tháng 3/2022, tr. 166-192. 

_Cát Minh_ 

Vào thời cận đại, Tình ca được giải thích theo chiều kích huyền bí, ám chỉ sự kết hợp giữa linh hồn con người với Chúa Kitô. Một thí dụ điển hình là “Ca khúc tâm linh” của thánh Gioan Thánh giá. Dưới phương diện văn bản, các nhà phê bình phân biệt hai khía cạnh của tác phẩm này: một bên là bài thơ bộc phát dựa theo giọng văn của Tình ca; bên kia là chú giải thần học bàn về những chặng tiến triển của hành trình kết hợp với Chúa Kitô.
 
Dẫn nhập : Cuộc đời thánh Gioan Thánh Giá
I. Ca khúc tâm linh: biên soạn và xuất bản
  A. Việc biên soạn: 1/ Bài thơ. 2/ Chú giải.
  B. Xuất bản: 1/ Phiên bản “A”. 2/ Phiên bản “B”.
II. Ca khúc tâm linh: nội dung
  A. Bài thơ: Tìm kiếm người yêu
  B. Chú giải: Hành trình kết hiệp
Kết luận

Nguồn: Phỏng theo bài viết Les Cantiques Spirituels A et B trên mạng của Dòng Cát-minh Pháp (“Le Carmel en France”). www.carmel.asso.fr/-Les-Cantiques-Spirituels-A-et-B-.html, và Eulogio Pacho, “Cántico espiritual”, in: AA.VV, Introducción a la lectura de San Juan de la Cruz, Junta del Castillo y León, 1991, p.443-491.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2024

THÁNH BÊNAĐÔ VÀ CÁC BÀI GIẢNG VỀ SÁCH TÌNH CA

Thời sự Thần học - Số 95, tháng 3/2022, tr. 134-165. 

_Bernardo Olivera, O.C.S.O._

Sau khi ôn lại tiểu sử của thánh Bênađô, bài viết về các bài giảng về sách Tình ca gồm hai phần: phần thứ nhất trình bày tổng quát về nội dung 86 bài giảng của thánh Bênađô về sách Tình ca, của cha Bernardo Olivera, nguyên tổng viện phụ dòng Trappist, đăng trên Cuadernos Monásticos 205 (2018) 144-163; trong phần thứ hai, cha Jean Leclercq, O.S.B. phân tích cấu trúc tác phẩm.

Dẫn nhập: Thánh Bênađô, cuộc đời và tác phẩm
I. Giới thiệu tổng quát các bài giảng
  A. Vài khái niệm: Dành cho ai? Lý do, Chủ đề, Thể văn, Thời gian biên soạn
  B. Vài chìa khóa để đọc tác phẩm: Chuẩn bị, Tâm tình
II. Nội dung
  A. Tựa đề các bài giảng
  B. Cấu trúc
Kết luận

Chữ viết tắt: SC = Sermo super Cantica (Bài giảng về Tình ca). Ep = Epistola (Thư).

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2024

KITÔ GIÁO TIÊN KHỞI VỚI SÁCH TÌNH CA

Thời sự Thần học - Số 95, tháng 3/2022, tr. 102-133. 

_ Gianfranco Ravasi_ 

Bài này điểm qua việc trưng dẫn và giải thích Tình ca trong các tác giả Kitô giáo thời nguyên thủy, được chia làm ba mục: (I) Tân Ước với Tình ca. (II) Tình ca trong phụng vụ. (III) Các giáo phụ với Tình ca. Mục thứ ba dài hơn cả.

Tác giả nguyên là giáo sư Kinh Thánh, quản thủ thư viện Ambrosiana (Milano), và từ năm 2007 là chủ tịch Hội đồng Văn hóa của Tòa Thánh, được phong hồng y năm 2010. Nguồn: Il Cantico dei cantici. Commento e attualizzazione, EDB Bologna 1992. (p. 706-728: La Tradizione cristiana).

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

SÁCH TÌNH CA TRONG TOÀN BỘ THÁNH KINH

Thời sự Thần học - Số 95, tháng 3/2022, tr. 75-101. 

_Gianni Barbiero, S.D.B._ 

Bài viết theo dõi việc giải thích những đề tài sách Tình ca trong Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Trước hết, tác giả đối chiếu tư tưởng Tình ca với các sách khôn ngoan (đặc biệt là ý nghĩa của tình yêu nam nữ); rồi với văn chương ngôn sứ, khi tình yêu vợ chồng giúp khám phá tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Ngài; chiều hướng này kéo dài sang Tân Ước.

Nội dung gồm 4 phần: 1. Văn chương khôn ngoan. 2. Trình thuật tạo dựng. 3. Các ngôn sứ. 4. Tân Ước. Tác giả nguyên là giáo sư Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh Rôma.

Nguồn: Cantico dei Cantici (nuova versione, introduzione e commento), Paoline Milano 2004, p. 431-445.